Tulossa pe 31.3. Ratkaisukahvit #30: Kirjastojen tie tähtiin - Library Ranking Europe

Ihmeellinen ja kummallinen, mutta ennen kaikkea myös uusien mahdollisuuksien vuosi 2020 on lopuillaan. Kehittämiskirjaston kannalta vuosi tarjosi paljon onnistumisia ja uuden oppimista, kuten myös takapakkeja ja yllättäviä haasteita. Ensi vuonna lähdemme parantamaan verkossa tapahtuvaa osaamisen kehittämistä kuluneen vuoden oivallusten pohjalta.

Teksti: Koordinaattori Jarkko Rikkilä
Koulutuspalautteiden tilastojen käsittely: Suunnittelija Lepe Parviainen

Osaamisen kehittäminen verkossa

Koronaan suhtauduttiin vielä helmikuussa kevyesti, mutta jo maaliskuussa pandemiatilanne iski myös suomalaisten kirjastojen toimintaan. Akepikessä siirryimme myös etätöihin ja teimme yksimielisen päätöksen pitäytyä toimintasuunnitelmassa poikkeustilanteesta huolimatta. Sovimme, että kaikki toiminta siirretään virtuaalisiin kanaviin ja etämuotoiseksi. Jälkeenpäin ajateltuna ripeä siirto oli onnistunut liike ja siitä seurasi paljon hyvää. Etänä järjestettäviä tilaisuuksia, koulutuksia ja osaamisen kehittämistä oli harjoiteltu aikaisemminkin ja nyt opit siirrettiin hyötykäyttöön. Kehittämiskirjaston näkökulmasta virtuaalikanavissa tapahtuvalla osaamisen kehittämisellä on mielestäni neljä erityistä vaikuttavuuden aspektia. Vuoden lopussa näiden tunnistaminen on jopa yllättävän helppoa.

https://www.instagram.com/p/B-IAUo3h5xU/

Ensiksi etäkoulutukset ja erityisesti Teamsin käyttö alustana ovat lisänneet kuntien välistä tasa-arvoa. Entistä useammalla PiKe-alueen työntekijällä on mahdollisuus osallistua ja hyötyä osaamisen kehittämisen sisällöistä. Toiseksi vuorovaikutus, kommentointi ja osallistuminen on demokratisoitunut ja tilaisuuksissa keskusteluun aktiivisesti alustojen eri toimintoja, kuten chattia hyödyntäen. Kolmanneksi kehittämiskirjastotoimintaan kuuluva jalkatyö ja matkustaminen on jäänyt pois ja vähentymisen voi nähdä tulevaisuuden kestävien ratkaisujen kannalta merkittävänä. Neljänneksi yleisen sujuvuuden lisääntyminen ja toiminnan tehostuminen ovat näkyvissä kaikilla mittareilla: tiimit, projektit ja työryhmät kokoontuvat etänä ja lisäksi esimerkiksi akepike.fi:n käsite tunnistetaan tällä hetkellä laajasti alueellamme. Kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta on vaikea korvata, mutta on helppo nähdä, että vähintäänkin osa näistä käytännöstä tulee varmasti jäämään pysyvästi työkalupakkiin kehittämistehtävän toteuttamisessa.

Kuvake

1. Etäkoulutukset ovat lisänneet kuntien välistä tasa-arvoa
2. Vuorovaikutus, kommentointi ja osallistuminen on demokratisoitunut
3. Matkustamisen vähentyminen voidaan nähdä kestävien ratkaisujen kannalta merkittävänä
4. Yleisen sujuvuuden lisääntyminen ja toiminnan tehostuminen ovat näkyvissä kaikilla mittareilla

AKE-toiminnassa tuotettiin tämän vuoden aikana yhteensä 87 erilaista oppimistilaisuutta, jotka keräsivät 4834 osallistujaa. Viime vuoteen verrattuna määrä oli 4 tilaisuutta pienempi, mutta osallistujamäärä vuonna 2020 (4834) kasvoi viime vuodesta 2019 (2484) peräti 95 prosenttia. Kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat edellisessä kappaleessa mainitut aspektit sekä esimerkiksi valtakunnallisen yhteistyön lisääntyminen. On muistettava, että luvut sisältävät vain suoralähetyksiin osallistujat, joten koulutustallenteiden katsojat huomioituna luvut ovat näitäkin reilusti suurempia. Nousujohteisen trendin jatkaminen on tuskin mahdollista ikuisesti, vaikka osallistujamäärien muutoksen suunta näyttääkin nyt vakuuttavalta. Meille se kertoo muutoksesta.

Korona-aika synnytti uudenlaisen virtuaalisen kollegojen tukikanavan eli Ratkaisukahvit-konseptin. Ratkaisukahvit-konsepti tulee olemaan meidän vastauksemme säännöllisen ja epämuodollisen tuen tarpeelle myös jatkossa. Näissä tilaisuuksissa keskustelemme ja vaihdamme ajatuksia kirjastojen sulkuajasta ja työn muuttuneesta arjesta, käymme läpi ajankohtaisia asioita koronaepidemian kirjastovaikutuksiin, uusiin palveluihin ja haasteisiin liittyen ja tärkeimpänä huomioimme ratkaisut sekä pienten että isojen kuntien kirjastopalveluiden näkökulmasta. Ratkaisukahveja järjestettiin vuoden aikana 10 kertaa ja ne keräsivät linjoille yhteensä yli 1400 osallistujaa.

https://www.instagram.com/p/B_1mmduFm-I/

Miten luemme palautteita?

Olen tyytyväinen tilaisuuteen kokonaisuutena

Useista tuottamistamme tilaisuuksista lähetetään palautelomake osallistujille välittömästi suoralähetyksen jälkeen. Palaute on elintärkeää ja seuraamme niitä edelleen tarkasti toiminnan kehittämiseksi. Lomakkeella voi arvioida koulutusta asteikolla yhdestä viiteen viiden erilaisen kysymyksen pohjalta. On mielenkiintoista havaita, että koulutusten yleistyytyväisyys tai keskiarvo kertoo vain osan totuudesta. Hienojakoisempaa informaatiota saa tutkailemalla koulutusten arvosanoja viiden erilaisen kysymyksen pohjalta. Tässä koulutusten kärkijoukot aseteltuna järjestykseen viiden eri kysymyksen mukaan. Kuten näkyy, listat ovat erilaisia.

Olen tyytyväinen tilaisuuteen kokonaisuutena

 1. Näin pidät osallistavan etäpalaverin (97,33)
 2. Sparrausta parempaan tiedonhakuun (Aurora webinaari) (94,70)
 3. Digiajokortti B: Canva (93,25)
 4. Virtuaalivierailu Nekalan kirjastoon (93,23)
 5. Korona-ajan johtamisen ABC: Ennakointi, sopeutumiskyky ja viestintä (93,00)
 6. Digiajokortti A: Celia, etätyöpajat (92,29)
 7. Tietuelukutaitoa (Aurora webinaari) (91,13)
 8. Digiajokortti B: Instagramin perusteet (90,89)
 9. Musiikin valinnat 2020 (90,59)
 10. Työkaluja etätyöarkeen ja optimismi muutostilanteissa (90,33)

Tilaisuus vastasi tarpeisiini

 1. Näin pidät osallistavan etäpalaverin (92,67)
 2. Sparrausta parempaan tiedonhakuun (Aurora webinaari) (90,20)
 3. Digiajokortti A: Celia, etätyöpajat (88,71)
 4. Digiajokortti B: Instagramin perusteet (88,36)
 5. Lukuvuosi 2020 (88,00)
 6. PiKen lanu-foorumi: Valopäitä verkossa, lukuintoa linjoilla ja Juha T. Hakalan vinkit (88,00)
 7. Digiajokortti B: Canva (87,85)
 8. Virtuaalivierailu Nekalan kirjastoon (87,23)
 9. Korona-ajan johtamisen ABC: Ennakointi, sopeutumiskyky ja viestintä (86,64)
 10. PiKen ESA-foorumi : Saavutettavuus, tekstitykset ja selkokielisyys (86,52)

Sain tilaisuudesta uutta tietoa

 1. Näin pidät osallistavan etäpalaverin (98,67)
 2. Miten teen podcastin? (92,00)
 3. Tietuelukutaitoa (Aurora webinaari) (91,50)
 4. Musiikin valinnat 2020 (90,18)
 5. Lukuvuosi 2020 (89,75)
 6. Digiajokortti B: Canva (89,58)
 7. PiKen ESA-foorumi: Saavutettavuus, tekstitykset ja selkokielisyys (89,57)
 8. Digi ja verkkosisällöt saavutettavaksi (89,25)
 9. Sparrausta parempaan tiedonhakuun (Aurora webinaari) (89,11)
 10. Digiajokortti A: Celia, etätyöpajat (89,00)

Tilaisuus innosti lisätiedon hankintaan

 1. Näin pidät osallistavan etäpalaverin (93,33)
 2. Tilastojen visualisointi (Aurora webinaari) (91,20)
 3. Digiajokortti A: Celia, etätyöpajat (90,00)
 4. Musiikin valinnat 2020 (89,29)
 5. PiKe-toiveuusinta – Elina Hiltunen: Kolme avainta tulevaisuuteen (88,57)
 6. Digiajokortti C: Virtuaaliympäristöt (86,93)
 7. Kuvankäsittely Gimp-ilmaisohjelmalla (86,50)
 8. Lukuvuosi 2020 (86,18)
 9. Tietuelukutaitoa (Aurora webinaari) (86,13)
 10. Digiajokortti B: Instagramin perusteet (85,48)

Tilaisuuden sisältöjä siirtyy kauttani muuallekin työyhteisööni

 1. Aineistorahan seuranta (Aurora webinaari) (93,00)
 2. Miten teen podcastin? (88,50)
 3. Näin pidät osallistavan etäpalaverin (87,00)
 4. PiKen ESA-foorumi: Saavutettavuus, tekstitykset ja selkokielisyys (85,19)
 5. Digiajokortti C: Virtuaaliympäristöt (84,73)
 6. Ekoa AKEen! PiKe-kehittämiskirjastopäivä (82,83)
 7. Tilastojen visualisointi (Aurora webinaari) (82,70)
 8. Sparrausta parempaan tiedonhakuun (Aurora webinaari) (82,60)
 9. Mahdollisuuksien uusi normaali – työkaluja hybridiarkeen (82,57)
 10. Digi ja verkkosisällöt saavutettavaksi (81,63)

Vertailusta voidaan tehdä johtopäätös, että erilaisilla koulutuksilla on erilaista vaikuttavuutta. Tämä on syytä ottaa huomioon, kun osaamisen kehittämistä arvioidaan tai kun puhutaan koulutusten tarpeellisuudesta, vaikuttavuudesta tai innostavuudesta.

Vapaapalautteet kertovat henkilökohtaisesta vaikuttavuudesta

Vapaapalautteiden kautta taas havainnollistuu hyvin oppimissisältöjen henkilökohtainen teho. On kehittämiskirjastotoiminnan kannalta palkitsevaa ja suorastaan kaunista huomata, kuinka hienosti työntekijämme kuvailevat koulutusten antia ja opitun nivoutumista omaan tehtäväkuvaan. Tässä neljän erilaisen tilaisuuden vapaapalautteita koottuna sanapilviksi (klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi).

Vapaapalautteita Aurora pintaa syvemmältä -webinaareista.
Vapaapalautteita Lukuvuosi 2020 -tilaisuudesta.
Vapaapalautteita Virtuaalivierailu Nekalan kirjastoon -tilaisuudesta.
Vapaapalautteita Digiajokortti C: Virtuaaliympäristöt -tilaisuuksista.

Digihankkeen tilaisuuksien osallistujamääriä

Koordinaattori Terhi Turkia luotsasi PiKen digihanketta vuoden verran loppuvuodesta 2019. Digihankkeessa tuotettiin erilaisia materiaalia ja jäsennyksiä digiosaamisen ja verkostotyön tueksi. Hankkeen vaikuttavuutta osoittavat myös tilastot. Digihankkeen puitteissa järjestettiin 53 erilaista tilaisuutta, jotka keräsivät yhteensä 635 osallistujaa. Digihankkeen vaikutuspiiriin kuuluvien pienten kirjastojen henkilöstöstä 97 prosenttia oli aloittanut digiajokortin suorittamisen ja 47 oli suorittanut sen joulukuuhun 2020 mennessä.

Kiitos kaikille PiKe-kirjastoille tästä vuodesta! Ensi vuonna jatketaan!

Johtopäätelmiä oppimissisällöistä

Arvioista ja vapaapalautteista nousee esille erilaisten koulutussisältöjen ja taitojen tarpeellisuus. Uusia taitoja tarvitaan (esimerkiksi Näin pidät onnistuneen etäpalaverin) ja sisältöpohjaisilla tilaisuuksilla on paikkansa muuttuvan arjen keskellä (esimerkiksi Musiikin valinnat 2020). Myös perustaitojen kertausta ja työvälineiden konkreettista koulutusta kaivataan. Tämän vuoden perusteella tähän liittyvät oivallukset tapahtuivat kollegalta kollegalle, vertaisoppimisen kautta (esimerkiksi Aurora-webinaarit).

Kuvassa kuusi erilaista pientä kuvaa vuoden 2020 erilaisesta työstä. Kuvissa esimerkiksi etätyötilanne sekä koulutusten etälähetyksiin liittyviä tilanteita.

4 vastausta artikkeliin “Kummallinen vuosi 2020 kirjastojen osaamisen kehittämisessä tuotti hämmästyttäviä oivalluksia etäosallistumisen vaikuttavuudesta”

 1. Hienosti menivät vuoden 2020 koulutukset! Kiitos teille Jarkko, Salla ja kumppanit, jotka hoiditte asian kymppisuorituksella!

  t. Mielikki Jyväskylästä

 2. […] Koronapandemia aiheutti korttikokonaisuuden toteutusten kehittämisen lisäksi välittömän ja erittäin konkreettisen digitaitojen osaamisen tarpeen. Monet kunnat kiirehtivät ottamaan käyttöön verkossa työskentelyn mahdollistavat ympäristöt, yleisimpänä Office 365 ja Teams. Digitaidoista muodostui näin yhtä lailla edellytys etätyön sujumiselle. Samalla etäkoulutuksiin siirtymisen koetaan kehittämiskirjastossa lisänneen yksittäisiä koulutuksia laajemmin kuntien välistä tasa-arvoa sekä toiminnan sujuvuutta ja tehokkuutta, demokratisoinut osallistumis….  […]

 3. […] Monimuotoisen toiminnan vaikuttavuutta pohdittiin jo viime vuoden reflektoinnin yhteydessä. On selvää, että etätilaisuudet ovat lisänneet erilaisten kirjastojen osallistumismahdolisuuksia. Toisaalta, me kaikki alamme kaipaamaan lähitapaamisia ja toisten kirjastolaisten näkemistä. Erilaisten oppimismuotojen ja -tapojen tasapaino on päämäärä, jota on syytä tavoitella myös tänä vuonna. […]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *