Tulossa pe 10.2. Informaatiolukutaidon etäkahvit

Pelit kirjastossa ovat koko henkilökunnan asia ja siksi tämä opas on olemassa. Julkaisu on jokaiselle kirjastolaiselle – niin aloittelijoille kuin konkareillekin – soveltuva ideavihko ja käsikirja. Se jakaa hyviä käytäntöjä konkreettisten esimerkkien ja todellisten casejen kautta. Oppaassa on pyritty kattamaan kirjastojen pelitoiminnan koko kirjo: peliaineistot, pelitilat, pelitapahtumat ja kirjaston pedagogisten tehtävien pelillistäminen. Myös pelin käsite pyritään näkemään mahdollisimman laajasti: videopelien lisäksi kirjastoihin kuuluvat esimerkiksi lautapelit, roolipelit, ulkopelit ja pakopelit, pelikirjallisuutta unohtamatta

Toimitus: Ilari Reuhkala
Teksti: Anni Aalto, Juliaana Grahn, Marko Mäkelä, Pekka Ollikainen, Ilari Reuhkala, Jarkko Rikkilä ja Paula Räty

E-julkaisu

Tutustu julkaisun e-versioon.

Saavutettava PDF-julkaisu

Level up – kirjastojen pelimaailmat tutuiksi (saavutettava PDF)