Tulossa pe 10.2. Informaatiolukutaidon etäkahvit

Akepiken verkostot tarjoavat kollegoiden tukea ja väyliä vertaistukeen. Pike-osaajat -sivulla esitellään alueen ammattilaisia ja Tiimit-sivulta löytyy tietoa alueen kolmen substanssitiimin toiminnasta ja kokoonpanoista.  Mentorointia tarjotaan vuonna 2022 pienempien kirjastojen työntekijöille ja Digihelppi on matalan kynnyksen kanava digipulmien ratkaisemiseen.