Tulossa pe 31.3. Ratkaisukahvit #30: Kirjastojen tie tähtiin - Library Ranking Europe

Aluehallintoviraston kehittämisavustusten lisäksi kehittämiskirjastossa on toteutettu hanketoimintaa. Joidenkin hankkeiden lopputuotteina on syntynyt julkaisuja, jotka löytyvät Julkaisut-sivulta. Hankkeiden sisältöjä ja materiaaleja löytyy tältä sivulta.

Aspahanke (2018)

Asiakaspalveluhanke toteutettiin vuonna 2018. Hankkeessa toteutettiin väestökysely, asiakasymmärrystyöpajoja ja koulutusten sarja kirjastojen aspaosaamisen kehittämiseksi. Aspahankkeen lopputuote Asiakaspalvelu PiKe-kirjastoissa – Uusin askelin kohtaamisiin löytyy Julkaisut-sivulta. Sivulle on koottu hankkeissa tuotettuja materiaaleja ja sisältöjä.

Väestötutkimusten raportit ja yhteenvedot

Henkilökuntakyselyn tulokset/ 2018
Asiakasymmärrystyöpajojen tulokset/ 2018
Asiakastutkimuksen keskeiset tulokset/ 2018
Asiakastutkimuksen laaja raportti/ 2018

Henkilöstökyselyn kysymykset

PiKe-henkilökunnan asiakaspalvelukysely, tutkimuskysymykset/ 2018

Asiakaspalveluhankkeen valmennukset

Asiakaslähtöinen kulttuuri/ 2018
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus/ 2018
Digitaaliset työkalut/ 2018

Digihankkeet (2019-2020)

PiKe-kirjastojen digihankkeet käynnistyivät jo vuonna 2019 Digiajokortti-opintokokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen myötä. Digiosaamisen kehittäminen jatkui Yleisten kirjastojen digihankkeessa. Digihankkeiden lopputuote Digiä koneeseen – mediaosaamisen huoltokirja PiKe-kirjastoille löytyy Julkaisut-sivulta. Sivulle on koottu hankkeissa tuotettuja materiaaleja ja sisältöjä.

Digiajokortti

Digiajokortti-opintokokonaisuus (sivua ei päivitetä)

Digiajokortin loppuraportti

Blogiteksti loppuraportista

Yleisten kirjastojen digihanke

Digihankkeen toimintasuunnitelma

Tutustu hankkeessa tuotettuihin digitukivideoihin

YKN:n digitaitosuositukset kirjaston asiakaspalveluun

Digiä koneeseen – Mediaosaamisen huoltokirja PiKe-kirjastoille

Työasustepilotti (2020)

Työasut herättävät keskustelua kirjastoalalla: Mikä on niiden merkitys kirjaston asiakaspalvelussa? Aiheeseen suhtaudutaan yksilötasolla kenties intohimoisesti tai toisaalta täysin neutraalisti, suurella varauksella tai vaihtoehtoisesti innostuneella kokeilumielellä. Työasustepilotissa selvitettiin työasusteiden käyttöä käyttömukavuuden, käytännöllisyyden, tunnistettavuuden ja yhteisen identiteetin näkökulmista.

PiKe-työasustepilotin havaintoja

Työasustepilotin loppuraportti

Hyvä peliliike – PiKen pelikulttuuri nextille levelille (2021-2022)

Hyvä peliliike–PiKen pelikulttuuri nextille levelille -hanke nostaa kirjastojen peliosaamisen uudelle tasolle. Hankkeen tavoitteena on edistää peliosaamista alueella, kehittää yhteisöllistä pelaamista sekä pelillisiä palveluita ja lisätä pelikulttuuritietoisuutta alueen kirjastoissa.

Pienten PiKe-kirjastojen puolella (2022)