Tulossa pe 10.2. Informaatiolukutaidon etäkahvit

Ääniä tulevaisuudesta -opas ja pakohuonepeli verkossa avaavat uusia ovia kirjastojen musiikkipalveluille. AKE Tampere ja AKE Vaasa -kehittämiskirjastot julkaisivat vuonna 2021 oppaan ja pakohuonepelin kirjastojen musiikkiosaamisesta. Virtuaalinen pakohuonepeli on sarjassaan ensimmäinen ja ainutlaatuinen tapa uuden oppimiseen. Julkaisun painettua versiota voi tiedustella kehittämiskirjastosta.

E-julkaisu

Tutustu Ääniä tulevaisuudesta – musiikki, kirjastot ja mahdollisuudet -julkaisuun (suomeksi)

Saavutettavat PDF-julkaisut suomeksi ja ruotsiksi

Lue Ääniä tulevaisuudesta – musiikki, kirjastot ja mahdollisuudet (suomeksi)

Se Framtidens toner – musikbibliotekens potential (på Svenska)

Toimitus: Juliaana Grahn, Jarkko Rikkilä sekä Akepiken ja Akepampaksen musiikkitiimit
Teksti: Ilona Heinonen

Pakopeli verkossa

Kirjastolainen vailla menneisyyttä – musiikkiaiheinen pakohuone