Tulossa pe 10.2. Informaatiolukutaidon etäkahvit

Lanu-kirjastotyö alueellamme on iloa, hyötyä, lukemisen edistämistä, kumppanuuksia, asennetta ja osaamista. Opas perustuu yhteisissä työpajoissa esiin nousseisiin ammattimme ydinasioihin sekä kyselyyn, jossa alueemme lanu-kirjastolaiset kertovat työstään. Julkaisun painettua versiota voi tiedustella kehittämiskirjastosta.

Toimitus: Jarkko Rikkilä ja Piken lanu-tiimi
Teksti: Mervi Hietanen

Tutustu julkaisun e-versioon (PDF).