Tulossa pe 10.2. Informaatiolukutaidon etäkahvit
Vuoden 2022 ensimmäisessä blogautuksessa luodaan katse vielä kerran taaksepäin vuoteen 2021. Seuraavaksi siis muutamia avainlukuja tilaisuuksista ja poimintoja matkan varrella kertyneistä oivalluksista.

Koronarallin uusi kierros

Suurin osa kehittämiskirjaston toiminnasta tapahtui vuonna 2021 etämuodossa, virtuaalikanavia ja -alustoja hyödyntäen. Vuoden ilopilkkuja olivat meidän näkökulmasta Pikeboksi-työpajat, joissa pääsimme vierailemaan PIKI- ja Keski-kirjastoissa. Vastaanotto kaikissa kirjastoissa oli taas ihastuttava, kiitos! Ihmiset tekevät kirjaston – toiminnalle elintärkeää jalkautumista päästiin toteuttamaan edes tämän verran.

https://www.instagram.com/p/CSgcAeutUEl/

Monimuotoisen toiminnan vaikuttavuutta pohdittiin jo viime vuoden reflektoinnin yhteydessä. On selvää, että etätilaisuudet ovat lisänneet erilaisten kirjastojen osallistumismahdolisuuksia. Toisaalta, me kaikki alamme kaipaamaan lähitapaamisia ja toisten kirjastolaisten näkemistä. Erilaisten oppimismuotojen ja -tapojen tasapaino on päämäärä, jota on syytä tavoitella myös tänä vuonna.

Kesällä toteutettu akepike-kysely antoi meille paljon ajateltavaa ja pohdittavaa. Kyselyn tuloksien avulla muodostettiin suunta tämän vuoden painotuksille, koulutussisällöille ja niiden teemoille. Vastaajat kokivat kehittämiskirjaston toiminnan auttaneen heitä työssä. Sisällöt ovat vastanneet yleisesti tarpeeseen ja AKE-toiminta on tukenut osaamisen kehittämistä. Näiden näkemysten päälle on hyvä rakentaa uutta.

https://www.instagram.com/p/CPkh1cotKYw/

Tilaisuuksissa enemmän on vähemmän & toisin päin

Tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 69 kappaletta, keväällä 25 ja syksyllä 44. Osallistujia oli kaikissa tilaisuuksissa yhteensä yhteensä 2751, tasaisesti jakautuen keväälle 1354 ja syksylle 1397. Keväälle osui runsaasti yleisöä tavoittaneet tilaisuudet Kirjakutsut sekä PiKeBOKSIen esittely, syksyllä taas tilaisuuksia oli määrällisesti enemmän ja alle sadan osallistujamäärillä. Vuonna 2020 osallistujamäärä 4834 oli vaikuttavan korkealla, viime vuoden luvut ovat palautuneet lähemmäs vuoden 2019 määriä.

Osallistujamäärät kattavat edellisen vuoden tapaan edelleen vain suoralähetyksiin osallistujat. Koulutustallenteiden katsojat huomioituna luvut ovat korkeampia ja esimerkiksi Aspa-ajokortin valinnaiset osiot ovat siirtyneet omaehtoisesti tallenteina suoritettaviksi suoralähetyspäivien jälkeen.

ASPA-ajokortti ja PiKeBOKSIt osaamisen tukena

Alkuvuodesta 2021 käynnistyivät myös PiKen oma digivälinelainaamo sekä PiKen aspa-ajokorttikoulutukset. Molemmat konseptit ovat lähteneet reippaasti liikkeelle myös erilaisten etätyösuosituksista ja rajoituksista huolimatta.

https://www.instagram.com/p/CWY70G1pygl/

ASPA-ajokortin ensimmäisen vuoden aikana valmiita suorituksia kertyi yhteensä 19 kappaletta. Onnea! PiKeBOKSIt kiersivät lainattavina ja työpajoissa yhteensä 98 kertaa. Pirkanmaalla lainoja kertyi yhteensä 57 ja Keski-Suomessa 41 kappaletta.

Palautteet tilaisuuksista

Tilaisuudet eivät myöskään vuonna 2021 ole päättyneet kokouksesta poistumiseen. Palautteenkeruu tilaisuuksien jälkeen lähetettävällä palautelomakkeella kuuluu tilaisuuksiin osallistuneille tarjottuun mahdollisuuteen. Tähän mahdollisuuteen tarttui 202 tilaisuuksiin osallistunutta keväällä ja 193 syksyllä, eli yhteensä vuodelle kertyi 395 rautaista palautetta.

Verrattuna vuoteen 2020 palautteen määrä (581) on laskenut noin kolmanneksen lukemaan 395 – olisiko tässä paikka esimerkiksi yhdelle yhteiselle uudenvuodenlupaukselle? Jos uudenvuodenlupaukset tuntuvat omaan pirtaan huonosti soveltuvilta, ne ovat myös vaivaton tapa toimia anonyymina PiKe-kehittäjänä. Seuraavaksi vilkaistaan tarkemmin palautteista, kuinka tarjottuja tilaisuuksia on otettu vastaan uuden tiedon, tilaisuuksien jälkeisen tiedon jakamisen sekä tilaisuuden kokonaistyytyväisyyden osalta.

Sain tilaisuudesta uutta tietoa

 1. Kaikki irti Kirjasammosta ja Sivupiiristä 8.10. (97.0)
 2. Lukuvuosi 2021 10.12. (94.4)
 3. Musiikin valinnat 2021 17.12. (93.3)
 4. Etätapahtumien ABC ja Metso STUDIO 16.9. (92.2)
 5. Kirjakutsut 2021 27.1. – 28.1. (92.0)

Tilaisuuden sisältöjä siirtyy kauttani muuallekin työyhteisöön

 1. Positiivisen johtamisen perusteet: Johdanto 27.10. (94.0)
 2. PiKen esa-foorumi: Turvallisemman tilan periaatteita miettimässä 28.4. (86.1)
 3. Aspa-ajokortti E: Asiakaspalvelun johtaminen ja muuttuva esihenkilötyö 8.12. (86.0)
 4. Lukuvuosi 2021 10.12. (85.3)
 5. Kirjakutsut 2021 27.1. – 28.1. (82.4)

Olen tyytyväinen tilaisuuteen kokonaisuutena

 1. Positiivisen johtamisen perusteet: Johdanto 27.10. (95.5)
 2. Vammaisuuden kohtaaminen kirjastossa – PiKen esafoorumi 26.11. (94.8)
 3. Aspa-ajokortti E: Asiakaspalvelun johtaminen ja muuttuva esihenkilötyö 8.12. (94.7)
 4. Musiikin valinnat 2021 17.12. (93.8)
 5. Kirjakutsut 2021 27.1. – 28.1. (93.2)

Mentorointiohjelma räjäytti pankin

Yksi vuoden kohokohdista oli meidän ja varmasti myös osallistujien näkökulmasta PiKe-tasoinen mentorointiohjelma. Mukana ohjelmassa oli 6 mentorointiparia ja parit muodostettiin yli kunta- ja maakuntarajojen. Tässä vaiheessa voi paljastaa, että ohjelman toteutuminen oli aluksi jopa vaarassa johtuen osallistujamäärän vähäisyydestä. Oli hyvä esimerkki sisukkuuden voimasta, että halusimme viedä ohjelman tuotantoon. Osallistujien proaktiivisuus ja sitoutuminen näytteli merkittävää osaa.

https://www.instagram.com/p/CPFznFxNcx9/

PiKen typot 2021

Ideat joihinkin konsepteihin syntyvät palautteiden ja kirjastolaisten ideoiden pohjalta, osa taas enemmän tai vähemmän improvisoinnin tuloksena. Kolmannen luokan muodostavat sähäkän konekirjoituksen typottamat oivaltavat konseptit, joista valtaosalla on käyttöarvon sijaan viihdearvoa. Ohessa jaettuna parhaat PiKetypot 2021:

 • #Akepoke #Akepile #OleOsaSaalista
 • Rankaisukahvit
 • SPA-ajokortti, arpa-ajokortti
 • pikebokserit
 • digiojakortti
 • kehittämiskurjasto, henkilöstöä kirjasoista
 • pilkeboksit
 • fakepike.fi

Julkaisusarja sai neljännen osan

Ääniä tulevaisuudesta – musiikki, kirjastot ja mahdollisuudet -julkaisu valottaa musiikkikirjastojen mahdollisuuksia ja tarjoaa tukea tulevaisuuden osaamiselle. Julkaisun suunnittelu aloitettiin valtakunnallisessa tilaisuudessa, kehittelyä tehtiin AKE-alueiden rajat ylittävällä yhteistyöllä ja julkaisun kirjoitti kirjastonhoitaja Ilona Heinonen Tampereen kaupunginkirjastosta. Julkaisun tietosisältöä syventää pelillisesti akeroomescape.fi-osoitteesta löytyvä digitaalinen pakohuone. Julkaisua ja peliä on rakennettu koko viime vuosi yhteistyössä Vaasan AKE-kirjaston kanssa. Julkkarit tulossa 21.1.2022!

https://www.instagram.com/p/CYUGv-SM_qb/

Päätelmillä vuoteen 2022

Sisältää tekstissä esitetyt avainluvut eri tilaisuuksista.
TLDR-kooste vuodesta 2021.

Tilaisuuksilta kaivataan paitsi perus- ja syventävämmän tason tietosisältöjä, myös mahdollisuuksia tavata ja keskustella kollegoiden kanssa. Kun puhujina toimivat oman alueen kirjastolaiset, ne ovat myös keskeinen kanava jakaa omaa osaamistaan oman työyhteisön ulkopuolelle.

Pienikin matkustaminen ja lähitilaisuus tuottaa etätilaisuuksia huomattavan paljon suuremman määrän epämuodollista oppimista koulutussuunnittelussa. Osallistujien näkökulmasta taas hybridikoulutustarjotin tarjoaa mahdollisuuksia valita omiin aikatauluihin soveltuvimpia osaamisen kehittämisen muotoja.

Yksi vastaus artikkeliin “Suorituksia, räjäytyksiä, julkaisuja ja palautelupaus – AKEPiKe-kehittämiskirjaston vuosikatsaus 2021”

 1. […] Akepiken vuoteen 2021 kuului paljon tilaisuuksia ja osallistujia sekä omalta alueelta että sen ulkopuolelta. Osallistujamäärät kertovat meille kuitenkin kovin vähän tyytyväisyydestä tilaisuuksiin. Täytäthän siis myös palautelomakkeen saadessasi palautelinkin, jotta voimme parantaa tilaisuuksia jatkossa ja arvioida toiminnan vaikuttavuutta. Tykätyimmissä koulutuksissa näkyi vahvasti sisältöjen avaamisen, yhdenvertaisuuden, asiakaspalvelun kehittämisen sekä esihenkilötyön painotukset. Koko vuosikatsauksen löydät blogista. […]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *