Tulossa pe 31.3. Ratkaisukahvit #30: Kirjastojen tie tähtiin - Library Ranking Europe

Yleisten kirjastojen digihanke päättyy PiKe-alueella. Hankkeessa tuotetut materiaalipaketit saapuvat alueemme kirjastoihin ensi viikolla aineistokuljetusten mukana. Suurin osa materiaaleista jaetaan valtakunnallisesti, koko maan kirjastoihin. Valtakunnalliset sisällöt löytyvät tulostettavassa muodossa kirjastot.fi -sivuston materiaalipankista. Myöhemmin syksyllä ilmestyvät vielä materiaaleihin liittyvät videotuotannot.

Digiä opastamaan –sarjakuvajuliste työ- ja taukotilojen somisteeksi

Digihankkeen alussa syksyllä 2019 sanat kirjasto ja digi samassa lauseessa herättivät kirjastoväen keskuudessa paitsi keskustelua, helposti myös epäilyksiä ja riittämättömyyden tunteita. Miten digikysymykset sopivat kirjaston asiakaspalveluun? Mitkä ovat perusteet sille, että kirjastosta voidaan kysyä apua vaikkapa oman laitteen käyttöön? Miten käy kirjastolaisen ammatti-identiteetin muuttuvassa toimintaympäristössä? Tamperelaisen sarjakuvataiteilija Emmi Niemisen toteuttama juliste käsittelee näitä aihetta tiiviisti, ottaen kantaa, mutta myös lievittäen digiahdistusta. Digikysymykset kuuluvat kirjastoon ja opastaminen on yhteistä tiedonhakua.

Digiä opastamaan -juliste on tuotettu AkePiken digihankkeen rahoituksella oman alueemme käyttöön.

Apua digiin kirjastosta –juliste asiakastiloihin

Kirjaston asiakkaalle voi edelleen olla epäselvää ja näkymätöntä, mitä palveluja kirjastosta on saatavilla. Kirjasto ehkä nähdään ”vain” paikkana jossa lainataan ja palautetaan kirjoja, aktiivisillekin kirjaston käyttäjille saattavat muut tarjolla olevat palvelut jäädä pimentoon. Apua digiin -julisteen avulla tuodaan esille, että kirjasto auttaa ja voit kysyä rohkeasti. Samalla kuitenkin asiakas on itse vastuussa laitteestaan ja omista toimistaan. Juliste on valtakunnallisen kirjastojen digihankkeen Päivi Litmanen-Peitsalan ideoima, ja toivomme sen päätyvän kaikkien kirjastojen asiakastiloihin. Julisteen sekä muut saman graafisen ilmeen omaavat materiaalit on kuvittanut Minna Alanko.

Digiopastus asiakaspalveluna -esitteestä avaimia digiapuun henkilökunnalle

Digihankkeen alussa kävi nopeasti selväksi, että digiopastuksen rajoitukset ja ehdot herättävät paljon kysymyksiä. Riskialtteimmaksi on koettu luottamuksellisten tietojen ja palvelujen parissa opastaminen. Kuinka pitkälle opastetaan muiden palveluntarjoajien sisältöjä? Miten toimitaan vahvan tunnistamisen tilanteessa ja sen jälkeen? Digiopastus asiakaspalveluna –esite on Helsingin kaupungin ”Stadi digiksi” ohjeiden pohjalta käännetty kirjastoille sopivaan muotoon. Työn on tehnyt valtakunnallinen digihanke. Jokaisen kirjaston asiakaspalvelussa työskentelevälle on hyödyksi tutustua esitteeseen.
Kunnilla tai kirjastoilla voi olla myös omia ohjeita digiopastamiseen liittyen.

Digihankkeen materiaalipaketit toimitetaan ensi viikolla alueemme kirjastohin. Tarkkaile postiasi!
Digiä opastamaan – asiakkaan tukena verkostojen kanssa -opas henkilökunnalle

”Digituki on kirjastojen tarkoin varjeltu salaisuus”, väitti Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Rauha Maarno digituen verkostopäivillä. Jo 90-luvulla, kun ensimmäiset internet-tietokoneet tulivat, kirjastoissa tarjottiin pääsy verkkoaineistoihin sekä tukea niiden käyttöön. Yhteiskunnan ja palvelujen digitalisaation myötä paineet osaamiseen ja opastamiseen kuitenkin vain kasvavat. Digiä opastamaan -oppaassa tuodaan esille digiopastamisen pedagogista puolta ja opastustilanteiden hyviä käytäntöjä. Miten opastustilanteessa kannattaa toimia? Miten asiakkaan digipulmaa ja tilannetta voi lähestyä? Millaisia pedagogisia keinoja opastustilanteessa on käytettävissä? Tekstiä on ollut laatimassa AkePiken digihankkeen apuna Tampereen tietotorien työryhmä.

Oppaan toisessa osassa tutustutaan käsitteeseen digituen verkosto. Mitä se tarkoittaa ja millaisia digituen kumppanuuksia kirjastoilla on jo olemassa? Kirjastojen digituen kumppanuusesimerkit avaavat aihetta ja antavat ehkä sysäyksen oman kunnan verkostojen ideointiin. Kuvauksia digituen kumppanuuksista ovat esitteeseen antaneet Hankasalmen, Jyväskylän, Ruoveden ja Viitasaaren kirjastot. Digiä opastamaan -opas on toimitettu yhteistyössä valtakunnallisen digihankkeen kanssa, ja se on suunnattu kaikille kirjastojen asiakaspalvelussa toimiville.

Koko kylän digitalkoot –verkostotyökalu verkostojen suunnitteluun

Koko kylän digitalkoot on A3-kokoinen juliste, jonka tarkoitus on auttaa kirjastoa ja muita toimijoita ajattelemaan omaa kuntaanne, kyläänne tai kaupunginosaanne sekä siellä toimivaa ihmistä digituen näkökulmasta. Kuka auttaa oman toimintaympäristönne digituen tarvitsijaa, tai kenen tulisi häntä auttaa?

Julisteen puhekupliin voi täydentää digituen verkoston yhteystietoja, mahdollisia kontakteja, suunnitelmia, ajatuksia ja ideoita sekä viitteitä verkkoon. Työkalua voi hyödyntää palavereissa, työpajoissa tai kirjaston oman väen kesken digituen suunnitteluun. Verkostotyökalu on suunnittelun väline, eräänlainen ohjattu miellekarttapohja. Yhteystiedoin täydennettyä verkostotyökalua voi käyttää myös asiakkaan tai kuntalaisen ohjaamiseen hänelle sopivan avun tai palvelun äärelle.

Kirjasto ei ole verkostotyökalun keskiössä, vaan se nähdään yhtenä toimijana muiden joukossa. Julistetta voivat käyttää siis muutkin kuin kirjastotoimijat ja sitä voi tarjota esimerkiksi työpajavälineeksi kunnan toimijatapaamisiin.

Yksi vastaus artikkeliin “Digihankkeen materiaalit jaetaan PiKe-alueelle ja valtakunnallisesti”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *