Tulossa pe 31.3. Ratkaisukahvit #30: Kirjastojen tie tähtiin - Library Ranking Europe

Uteliaisuus uutta kohtaan on alkusysäys uuden oppimiselle. Tämä blogikirjoitus avaa kirjastomaailman tapoja kehittää kirjaston toimintaa ja henkilöstön osaamista koulutusten kautta. Esimerkkinä blogissa käytämme Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden teemaan liittyvää koulutusta. Tekstin ovat kirjoittaneet yhdessä Salla Hyökki (Tampereen kaupunginkirjasto, Alueellinen kehittämistehtävä) ja Mikko Nurmi Goforelta.

Kirjasto muuttuu uteliaisuudella ja osaamisella

Uudet teknologiat ja tietojärjestelmät haastavat nykytyöelämää yhä vahvemmin. Kirjastoissa ollaan oltu aina eturintamassa ottamassa uusia haasteita vastaan. Kirjastojärjestelmien muutokset, laiteuudistukset, nettitiedonhaku ja erilaisten tietokantojen haltuunotto ovat osa kirjastolaisten työarkea. Tänä päivänä muutokset ovat yhä nopeampia, kehityksessä pitää pysyä mukana ja olla tietoinen teknologian muutoksista. Kirjaston henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja uteliaisuus uutta kohtaan takaa sen, että kirjastoissa voidaan palvella asiakkaita monipuolisesti ja ajantasaisesti.

Virtuaalitodellisuuden (VR – Virtual reality) ja lisätyn todellisuuden (AR – Augmented reality) mahdollisuudet ja käyttöönotto kirjastoissa ovat asioita, joista kirjastoissa ollaan kiinnostuneita. VR- ja AR-todellisuuden kokeilumahdollisuuksia halutaan tarjota asiakkaiden käyttöön. Tästä hyvänä esimerkkiä ovat Oodista löytyvät huoneet, joissa voi kokeilla ja pelata pelejä VR-laseilla. VR-laseja on käytössä jonkin verran myös Pirkanmaan ja Keski-Suomen kirjastoissa tällä hetkellä. Panostusta laitehankintaan voisi enemminkin olla, jotta voitaisiin vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Uudesta kirjastolaista, asiakaspalvelun kehittämisestä kirjastoissa ja digitaalisuuden mahdollisuuksista kirjaston tulevaisuudessa voi lukea enemmän Pirkanmaan ja Keski-Suomen (PiKe) kehittämiskirjaston tekemästä julkaisusta: Asiakaspalvelu PiKe-kirjastoissa – uusin askelin kohtaamisiin.

Digiosaamista ja sen soveltamiseen asiakkaiden hyväksi

Pirkanmaan ja Keski-Suomen kirjastojen henkilökunnan digiosaamisen kehittämiseen lanseerattiin tänä vuonna digiajokortti. Kortin koulutukset pohjaavat digiosaamisen tarpeisiin, jotka ovat heränneet alueella. Kaikissa digiajokortin koulutuksissa lähtökohtana on se, että niistä osallistuja saa kyseisen aiheen perustason tiedot ja taidot haltuunsa.

Yhtenä osana digiajokorttia on Virtuaaliympäristöt-koulutus, jonka kouluttajaksi valikoitui Gofore. Koulutus oli myös luonnollinen jatkumo edellisvuoden yhteistyöstä Goforen kanssa asiakaspalvelukoulutusten tiimoilta. Koulutus järjestettiin saman sisältöisenä sekä Tampereella että Jyväskylässä.

Koulutuksen tavoitteina olivat seuraavat asiat:

• Jokainen osallistuja tutustuu käytännössä VR-laitteistoon ja joukkoon VR/AR-sovelluksia
• Ideoida ryhmissä kirjastomaailmaan soveltuvia VR-ratkaisuja
• Osallistujille muodostuu kokonaiskuva VR-ratkaisuiden nykytilasta ja kehityssuunnasta
• Osallistujille selkeytyy kuva prosessista, jolla erilaisia VR-sovelluksia ja sisältöjä tuotetaan

Oppimista kokeilemalla ja soveltamalla

Goforen kouluttajien haasteena oli luoda koulutuspäivä joka osuu sopivasti arjen todellisuuden ja villien tulevaisuuden visioiden välimaastoon. Koulutuskokonaisuuden suunnittelussa kiinnitimme myös erityistä huomiota osallistujien nykyiseen osaamistasoon virtuaaliympäristöjen osalta. Ymmärsimme tarpeen luoda koulutuspäivät, jotka tarjoavat sekä aloittelijoille että jo virtuaaliympäristöihin tutustuneille uusia oppeja ja innostusta. Esimerkiksi kuvaukset toteutetuista VR-projekteista herättivät keskustelua ja kysymyksiä sekä aihealuetta tuntemattomien että konkareiden keskuudessa.

Koko päivän kestävä koulutus laittaa helposti aivot ja istumalihakset koville. Pyrimme rytmittämään päivää opetuksellisten jaksojen, keskustelujen ja ryhmätöiden avulla. Tavoitteena oli, että luentomaista hetkeä seurasi tehtävä, joka sovelsi kuultua sisältöä kirjastomaailman arkeen. Konkretiaa päivään tuotiin erilaisilla esimerkkitoteutuksilla ja laitteilla, joita osallistujat pääsivät testaamaan kokeilupisteillä.

Lisätyn todellisuuden testailua

Koulutuksen sisältöä kerrattiin ja syvennettiin konseptoinnilla

Iltapäivän ohjelmasta oli varattu pidempi aika koulutuksen annin pohjalta tapahtuvaan konseptointiin. Konseptoinnin tarkoituksena oli auttaa sisäistämään koulutuksen antia mahdollisimman laaja-alaisesti.
Ryhmien tavoitteena oli miettiä asiakkaiden ja oman toiminnan käyttäjätarpeita sekä pohtia uuden teknologian mahdollisuuksia näiden haasteiden ratkaisemisessa.

Ryhmissä tapahtunut konseptointi toi yhteen kirjastotyöntekijöiden erilaisista taustoista tulevaa osaamista ja ideoita. Koulutuspäivän päätteeksi oli luotu ratkaisuja mm. kirjastotyöntekijöiden virtuaaliseen asiakaspalvelukoulutukseen ja lisätyn todellisuuden avulla parannettuun kirjaston asiointikokemukseen.

Ideoita post-it lapuilla

Koulutus ja konseptointi kimpassa

Koulutuspäivän aikana syntyneet ideat ja konseptit saimme Goforelta tiiviinä pakettina. Aloimme miettiä kehittämiskirjastossa, että miten voisimme hyödyntää näitä ideoita. Jaottelimme ja tiivistimme aiheet uudelleen ja muodostimme niistä viisi isompaa konseptia:

  • VR-kokeiluhuone kirjaston asiakkaille
  • Asiakaspalvelun harjoittelusimulaattori kirjaston henkilökunnalle
  • Lainattava tai koettava AR- tai VR-elämys
  • Virtuaalitodellisuuden avulla luodut kirjastopalvelut
  • Kirjastotilassa käytettävät AR-palvelut

Kirjastoissa uusiin kokeiluihin on haettu perinteisesti Aluehallintovirastosta rahoitusta ja rahoitusta on mahdollista hakea myös useamman kirjaston kanssa yhdessä. Edellä mainitut konseptit ovat juuri tällä hetkellä koottu hankeideoiksi ja toivottavasti osasta lähtevät hankehakemukset. Tarkemmat kuvaukset ja linkkejä jo toteutuneisiin tuotteisiin muualla maailmassa löytyvät myös sivustolta. Saimme myös arvokasta kommentointia Goforen kouluttajilta liittyen konsepteihin.

Konsepteista yksi on jo menossa eteenpäin Tampereen kaupunginkirjaston hankehakumietinnässä. Pohdinnan alle on otettu mahdollinen hankehaku VR-kokeiluhuoneesta kirjaston asiakkaille. Lähiaikoina tehdään tästä päätöksiä.

Koulutukset innostivat osallistujia tutustumaan VR-maailmaan ja mielenkiintoa kehittämiseen löytyi. On myös mahdollista, että jatkossa kerätään PiKe-alueen kirjastoista pienempi kehittäjätiimi ideoimaan virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia. Tampereen kaupunginkirjaston Kotipalveluissa myös testaillaan ja tuotetaan sisältöjä VR-laseihin. Virtuaalikoulutus siis osui hyvään saumaan.

Mainos koulutuksessa syntyneestä konseptista

Kaikki koulutuksissa syntyneet valmiit konseptit ja ideat ovat luettavissa myös täällä.

Kohti kehittämistä

Virtuaaliympäristöt koulutus täytti sille asetetut tavoitteet ja lisäksi sen myötä saatiin luotua hienoja konsepteja. On mielettömän hienoa nähdä, mikä potentiaali ja kehittämisinto kirjastoista löytyy. Seuraava askel toteuttamisvaiheeseen on tietysti rahoitus. Tähänkin voi olla monta ratkaisua – niin avustukset kuin kirjastojen mahdollinen yhteistyö yritysten tai muiden toimijoiden kanssa. Kuka lähtee ensimmäisenä mukaan? 🙂

Kommentteja koulutukseen osallistuneilta

”Todella innostava koulutus! Päivän jälkeen jäi olo, että haluaisi puuhata kaikkea lisää AR- ja VR-asioissa, ja se olo on edelleen! Tiesin jo entuudestaan aika paljon, mutta tämä koulutus auttoi miettimään asioita käytännön näkökulmasta ja antoi eväitä asioiden toteuttamiseen oikeasti, eikä vain haavetasolla. Haasteita toki on edelleen, mutta nyt on hajua, mitä kautta pääsee alkuun. Kiitos!”

”Mielenkiintoinen kokonaisuus, oli hyvä tasapaino teorian ja käytännön kokeilujen välillä.”

”Kouluttajat olivat asiastaan innostuneita ja koulutuksessa oli hyvä ja osallistava ilmapiiri.”

”Kivat kouluttajat, jotka ottivat hyvin huomioon meidän taitotason.”

”Tilaisuudesta sai tietoa virtuaaliympäristöistä, hyvien esimerkkien avulla.”

”Olisi ollut kiinnostavaa kuulla siitä, miten näitä VR- ja AR-mahdollisuuksia on jo sovellettu nimenomaan kirjastomaailmassa.”

”Lisää tällaista! Laatikot ja kuplat rikki ja miettimään kaikkea aivan uutta :)”

Kirjoittajat:

Salla Hyökki
Toimin projektisuunnittelijana yleisten kirjastojen Alueellisessa Kehittämistehtävässä Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueella. Toiminta on Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamaa. Tavoitteena on yleisten kirjastojen henkilökunnan osaamisen kehittäminen, kirjastojen kehittäminen ja kirjastojen välisen yhteistoiminnan kehittäminen. Minulla on takana yli kymmenen vuoden kokemus kirjastonhoitajana työskentelystä Tampereen kaupunginkirjastolla.

Mikko Nurmi
Goforella työskentelyssä hienointa on se, että omia tehtäviä ei ole hakattu kiveen, vaan roolia voi vaihtaa vapaasti tärkeäksi koettujen asioiden mukaan. Viimeisen vuoden aikana olen saanut tehdä kiinnostavia hankkeita mm. asiakaslähtöisen tekoälykehityksen, virtuaalitodellisuutta hyödyntävien koulutusratkaisuiden ja liiketoimintamuotoilun parissa. Erilaiset koulutukset ovat innostavia ja auttavat myös itseäni kehittymään kuullessani arjen tarpeista ja haasteista liittyen koulutusten aiheisiin.

2 vastausta artikkeliin “Virtuaalitodellisuus tuli kirjastoon – kokeiluja ja konseptointia”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *