Tulossa pe 10.2. Informaatiolukutaidon etäkahvit

PiKe-kirjastokeskustelut Viitasaaren kirjastossa: ”Johtajan ovi on aina auki ja hankeinto on pysyvää”

Vuosien 2022 ja 2023 aikana toteutetaan kiertue kirjastoissa LSSAVI:n kirjastotoimen ylitarkastajan, projektisuunnittelijan ja koordinaattorin voimin. Kirjastojen kanssa keskustellaan esimerkiksi kirjaston roolista sivistyskunnassa vuodesta 2023 eteenpäin, kirjaston vahvuuksista ja identiteetistä, kehittämiskohteista ja työssä motivoivista sekä innostavista tekijöistä. Viitasaaren kirjastossa vierailimme 10.3.2022.


Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan muodostaman Wiitaunionin organisaation rakenne muodostuu kummankin kunnan hallinnon ja palvelutuotannon yhteistoiminnasta. Viitasaaren kunnassa asukkaita on noin 6000. Viitasaaren kirjastossa seuraamme liittyi kirjastonhoitaja Maria Saarnio, joka on työskennellyt aikaisemmin esimerkiksi Karstulassa.

Kuvituskuva Viitasaaren Pikeboksi-työpajasta.
Viitasaaren kirjastolaisia PiKeBOKSI-työpajassa. Vasemmalta: Assi, Maria ja Jari.

Pienistä kirjastoista on saatavilla vähänlaisesti muuta kuin maakuntakohtaista dataa. Kun päättäjille kerrotaan ja viestitään kirjastosta, tulisi pystyä osoittamaan toiminnan merkitys. Tämän vuoden AKEPiKe-julkaisu voisikin vastata juuri tähän. Julkaisuun voitaisiin koota hyvinvoinnin taloudellisia mittareita, tapoja ja hyviä käytänteitä kirjastojen kulttuurisen hyvinvointityön osoittamisesta. Sola-matriisi on laaja työkalu, jolla on mahdollista laskea arvoja esimerkiksi syrjäytymiselle. Miten tätä mittaamisen kompleksisuutta voitaisiin avata?

Etsivää kirjastotyötä ja kirjastomielikuvan kirkastamista nuorille

Yhteistyössä tärkeää on kirjatut mallit ja sanoitukset, jotka kertovat mistä työssä on kyse. Maria Saarnio on tehnyt suunnitelmat kouluyhteistyöstä luokka-asteittain. Opetukset ja vinkkaukset ovat tilastojen mukaan lisääntyneet näiden seurauksena. Perhepäivähoitajien hoitolapsille järjestetään satutuokioita, joista sana leviää myös someryhmissä. Opettajien kiittävä palaute vinkkauksista on kuin lumivyöry, joka liikkeelle lähdettyään etenee kiihtyen.

Viitasaaren kirjasto on remontoitu vuonna 2016, mutta 1980-luvun rakennuksella on omat haasteensa nykypäivän kirjastotoiminnan alustana. Nuorten mukaan ottamista yhteiskehittämiseen ja tilojen suunnitteluun kaavaillaan, ja mahdollisesti hankeavustusta oltaisiin myös hakemassa. Hanke voisi toteutua yhteistyössä nuorisotoimen kanssa – etsivä nuoriso- ja kirjastotyö tärkeitä keskustelun kanavia. Tavoitteena on kirjaston mahdollisuuksien avaaminen nuorten aikuisten kohderyhmälle, uudenlaisten mielikuvien markkinointi ja kirjastokäsityksen ajantasaistaminen. Esimerkiksi asiointipolkupyöriä on tulossa lainattavaksi vuorokaudeksi, joka on mielenkiintoinen uusi kokeilu.

Erilaisten ajatusten huomioiminen synnyttää myönteisen kehän kehittämiseen – tilat ja peliosaaminen vaativat kehittämistä

Myönteinen kehä työn tekemiseen syntyy, kun eri tavoin työhön suhtautuvien ajatukset otetaan huomioon. Uutena juttuna on ideoitu esimerkiksi tiistaipalavereita, joilla pyritään vastaamaan tiedonkulun parantamiseen. Kahvitauot pidetään aina nykyisin yhteisinä. Johtajan eli Jarin ovi on aina auki ja ajatuksia voi kertoa hänelle keskeneräisinäkin.

Viitasaaren hankemyönteisyys on tunnistettua ja näkyvää. Vaikka paljon on kehitetty, hankeväsymys loistaa poissaolollaan. Hankkeiden juurruttamista arkeen pohditaan, miten toiminta saadaan jatkumaan. Hankejatkumoa voisi hakea esimerkiksi erilaisten kohderyhmien huomioimisesta ja paremmasta fokusoinnista. Viitasaarella koetaan, että kaikki tuki hankkeisiin on tärkeää: hankeinfot, välietapit, päättyneiden hankkeiden kuulumiset, hanketietous ja hankekokemukset. Ehkä juuri avointa keskustelua hanketyön kompastuskivistä voisikin lisätä.

Viitasaaren kirjaston tilamuutokset ovat selkeä tulevaisuuden kehittämiskohde. Osaamispuolelle erityisesti peliosaamisen tiimoilta kaivataan sparrausta ja tukea. Pelillisyyden elementeillä voidaan saada myös nuoria kiinnostumaan kirjastoista. Yhtenä kumppanuusmallina voisi olla Pihtiputaan Hubteekki, jossa teknistä osaamista. Tällä hetkellä peliasioita hieman ulkoistettu nuorisopuolelle, mutta halua olisi kehittää oman kirjaston pelitoimintoja. Harrastamisen Suomen mallin kanssa käyty keskusteluja, minkälaista kirjallisuuden ulkopuolista toimintaa kirjastossa voisi olla?

Merkityksellinen työ paras motivaattori

Viitasaaren kirjastossa työn motivaatio lähtee merkittävän ja merkityksellisen työn tekemisestä. Esimerkiksi vinkkausten yhteydessä nähdyt onnistumiset konkretisoivat tämän käytännössä. Lisäksi erinomaiset työkaverit motivoivat päivästä toiseen ja myös kehittämiskirjaston työntekijöiden innostus on havaittu vaikuttavana tekijänä! Koulutustilaisuuksiin liittyvää informaatiota saadaan hyvin akepiken verkkosivujen kautta sekä somekanavista, kehittämiskirjaston toiminta nähdään tärkeänä osaamisen ja verkostojen näkökulmista.

Seuraa somessa

Viitasaaren kirjasto Facebookissa

Viitasaaren kirjasto Instagramissa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *