Tulossa pe 31.3. Ratkaisukahvit #30: Kirjastojen tie tähtiin - Library Ranking Europe

Teksti: Juliaana Grahn

Vuosien 2022 ja 2023 aikana toteutetaan kiertue kirjastoissa LSSAVI:n kirjastotoimen ylitarkastajan sekä AKEPiKen projektisuunnittelijoiden ja koordinaattorin voimin. Kirjastojen kanssa keskustellaan esimerkiksi kirjaston roolista sivistyskunnassa, kirjaston vahvuuksista ja identiteetistä, kehittämiskohteista sekä työssä innostavista tekijöistä. Vierailimme Ruoveden kirjastossa 16.9.2022.

Ruovedellä kokoonnuimme keskustelemaan sivistysjohtaja Aila Luikun, kirjastonjohtaja Outi Ylisen ja kirjastovirkailija Riitta Harjusen kanssa. Lyhyesti pääsimme vaihtamaan kuulumiset myös kirjastonhoitaja Tuula Ahosen kanssa. Ruoveden kirjasto sijaitsee koulukeskuksen yhteydessä. Lähellä on myös uusi päiväkoti. Virtain ja Ruoveden yhteisellä kirjastoautolla tuodaan kirjastopalvelut kylille sekä Visuveden ja Pekkalan koululle, joissa toimivat myös ryhmikset. Kirjastorakennus on vuodelta 1975 ja sitä on uudistettu useammassa erässä. Omatoimiaika on tulossa kirjastoon tällä tietoa syksyllä 2023. Kirjastotilan merkitys on kasvanut kunnassa. Kirjastossa tuotetaan noin seitsemän taidenäyttelyä vuodessa. Kirjastotoiminta Ruovedellä täyttää ensi vuonna 160 vuotta.


Kulttuuriryhmiä, tiedottamista ja työnohjausta

Ruovedellä hyvinvoinnista on alettu puhua viime aikoina enemmän. Aloittava hyvinvointikoordinaattori tuo hyvinvoinnin edistämistyöhön käytännön ryhdikkyyttä. Kunnan taloudenpito on ollut tiukkaa 1990-luvulta alkaen, nyt kulttuuriin ollaan sijoittamassa enemmän varoja. Sivistysjohtaja Aila Luikku näkee kirjaston suvereenisti johdettuna kulttuurikeskuksena ja kohtaamispaikkana, joka tarjoaa neuvontaa ja vinkkausta, yhteistyötä ja tapahtumia. Kulttuuri näkyy kunnassa eri ikäluokkien kulttuuriryhminä, joissa myös kirjasto on mukana.

Sivistysjohtajan jäsennys Ruoveden kirjastosta osana kulttuurihyvinvointia. Tähän kuuluu lukemisen edistäminen, oppiminen, kulttuurielämykset ja kestävä kehitys, joita kirjasto toteuttaa välittämällä tietoa, tekemällä yhteistyötä, järjestämällä tapahtumia ja toimimalla kohtaamispaikkana.
Kirjaston osuus kulttuurihyvinvoinnissa konkretisoituu myös lukemisen, oppimisen ja kestävän kehityksen kautta.

Ruovedellä kirjastolain muuttuneiden tehtävien tiedottamisessa nähdään olevan vielä tekemistä, kunnassa on yleisesti hyvä käsitys kirjaston toiminnasta. Ailan mukaan kunnassa pääsee helposti esittelemään asioita lautakunnalle, niin kutsuttaessa kuin oma-aloitteisestikin. Sivistyksen toimialalla osallisuus on painopiste kaikessa toiminnassa. Sen keinojen lisääminen on yhteinen haaste, esimerkiksi nuorisovaltuustoa on ollut haastava saada kokoon ja päättäjien käsitykset kirjastosta tulevat heidän omista kokemuksistaan. Omatoimikirjasto on myös uusi mahdollisuus avata kirjastopalvelujen perusteita päättäjille ja asiakkaille.

Kirjastoon turvallisena toimijana ja tilana on panostettu myös asiakaspalvelussa. Kirjasto on monelle asiakkaalle tärkeä paikka, jossa käydään lukemassa päivän lehdet ja tarjotaan mahdollisuus vaihtaa edes muutamat kuulumiset päivässä jonkun kanssa. Lapset ja nuoret liikkuvat kirjaston ympäristössä, samalla hyvinvointikampukseksi nimetyllä alueella toimivat koulu, päiväkoti ja urheilukeskus. 

Kirjastolla on yhteistyösuunnitelmat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa, suunnitelmat on hyväksytty osaksi opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmaa. Päiväkodilla ja kaikilla alakoulun opetusryhmillä on viikoittaiset kirjastotunnit. Nuorten kirjastoasiointi on palautumassa hiljalleen koronapandemiaa edeltäviin lukemiin. Suomen harrastamisen mallin kautta nuorille on alettu tarjota kunnassa myös muuta toimintaa – mitä järjestää nuorille ja millaisella yhteistyöllä? Etsivä nuorisotyö on auttanut selättämään häiriötilanteita, joskin alueelle toivotaan nuorisotyöntekijää myös hyvinä aikoina. 

Kunta haluaa edistää henkilöstönsä jaksamista ja hyvinvointia tarjoamalla kaikille työnohjausta. Kirjastossakin työskentelee keskustelijoiden mukaan kokenutta ja joustavaa väkeä, jota myös tuetaan. 

Kohtaamisia ja yhdessäoloa lukemisen kulttuurin edistämiseksi

Pieni yksikkö nähdään isona vahvuutena. Asiakaskunta tunnetaan hyvin ja verkostoituminen kunnassa on helppoa. Kirjasto mielletään houkuttelevana, mukavana ja helppona kohtaamispaikkana. Vaikka päättäjät eivät itse vierailisi kirjastossa, kuntalaiset käyvät siellä – sitä kautta päättäjätkin näkevät kirjaston olevan tärkeä asiointipaikka. Ukrainalaisryhmän käynnit kirjastossa ovat sujuneet hyvin. Ukrainalaiskoordinaattori on tärkeä voimavara sekä kunnalle että kirjastolle.

Kuvassa Ruoveden kirjaston asiakaspalvelupiste ja johtaja Outi Ylinen PIKI-kirjastokiertueen ajalta vuonna 2018.
Mistä lukemisen innostus lähtee ja kuinka voisi tukea myös luetun ymmärtämistä?

Koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyö on myös vahvuus. Kouluterveyskyselyn tulokset lukutaidon kehityksestä motivoivat myös yhteistyöhön koulun suuntaan. Yhteistyötä moneen suuntaan tehdään tavoitteellisesti ja hanakasti. Palvelutalon kanssa on ollut sekä vapaaehtoisryhmiä ääneenlukuhetkissä että muuta yhteistyötä. Ennen koronaa kokoontunut lukumummola lasten lukutaidon tueksi herätti kehittämiskirjastonkin mielenkiinnon – saammeko mekin olla lukumummoja? 💎

Uuden kirjastolain SE kohta, kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen haastaa. Demokratian edistäminen saisi näkyä enemmän kunnassa, esimerkiksi päättäjien tapaamistunteina tai yhdistysten järjestäminä keskustelutilaisuuksina. Jo tehty demokratian edistämistyö olisi tärkeää saada näkyväksi kirjaston ulkopuolelle, koska kirjasto on houkutteleva ja tilaan on helppo tulla. Talousarvioseminaari nähdään paikkana, jossa katsotaan sekä tulevaa että mennyttä, vaikuttamisen paikkojen löytäminen on myös luovuuskysymys.

Ihanat asiakkaat, kollegat, yhteistyö ja jotakin hyvää koronasta!

PIKI-yhteistyö saa Ruovedellä erillisen kunniamaininnan siitä, kuinka se tuo valtavasti hyötyä asiakkaille. Vertaistuki ja apu muista kirjastoista nähdään kullanarvoisena. Sekä PIKIn että monikielisen kirjaston materiaaleja hyödynnetään esimerkiksi ukrainalaisten kanssa. Kunpa vielä saisi esimerkiksi PIKI-chatissa tehtävän monikanavaisen palvelun näkyvämmäksi, toivoo Ruoveden kirjasto! Myös Terhi Turkia ja digihanke saivat omat terveisensä, kunta sai Mukanetti-yhteistyön aikaan tämän projektin vaikutuksena 🔥

Hyvät asiakastapaamiset innostavat entisestään. Erityisen motivoivia työssä ovat täsmäkoulutukset, joita voi suorittaa omalla työpisteellä ilman tarvetta lähteä mihinkään. Näiden vastapainoksi opintopiirit ovat tarjonneet keskustelua ja kannustaneet jatkamaan loppuun aiemmin aloitettujakin koulutuksia. Kirjastolaisten jakamat aatteet ja arvot innostavat työssä myös pitkän työuran loppupuolella. Tasavertaisuus ja demokratia ovat hienoja asioita vaikka kuulostavatkin yleviltä – juuri nyt korostuu se, kuinka tärkeää on tiedonsaannin vapaus!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *