Tulossa pe 10.2. Informaatiolukutaidon etäkahvit

Vuosien 2022 ja 2023 aikana toteutetaan kiertue kirjastoissa LSSAVI:n kirjastotoimen ylitarkastajan sekä AKEPiKen projektisuunnittelijan ja koordinaattorin voimin. Kirjastojen kanssa keskustellaan esimerkiksi kirjaston roolista sivistyskunnassa vuodesta 2023 eteenpäin, kirjaston vahvuuksista ja identiteetistä, kehittämiskohteista ja työssä motivoivista sekä innostavista tekijöistä. Vierailimme Laukaan pääkirjastossa perjantaina 8.4.2022.

Laukaan kirjastossa keskusteluun liittyivät kunnanjohtaja Linda Leinonen, sivistysjohtaja Jussi Silpola, pedagoginen informaatikko Jonna Pennanen, kirjastoautonkuljettaja-kirjastovirkailija Maarit Malinen, erikoiskirjastonhoitaja Suvi Mäkelä ja vastaava kirjastonhoitaja Paula Toivola. Hieno, asiantunteva ja laaja-alainen porukka oli siis keskustelemassa, erityiskiitos kunnanjohtaja Linda Leinoselle ajasta kirjastojen kehittämiseen!


Lukutaitotyö on jo systemaattista, olohuoneajattelua tähtäimessä

Koulun ja kirjaston yhteistyö on tärkeä sivistyskunnan kulmakivi ja lukemaan innostaminen saa kiitettävää palautetta. Lasten ja nuorten kirjastotyön systemaattisuus näkyy ja tuntuu Laukaassa. Peruskoulun ja lukion arjessa kirjasto näkyy hyvin, muun toisen asteen kuviossa vielä avaamattomia ovia.

Laajassa Laukaassa on laaja kirjastoverkko: pääkirjasto, kolme lähikirjastoa ja kirjastoauto. Tämä auttaa monilukutaidon edistämisessä. Vihtavuoren uusi kirjastokin nousi koulun yhteyteen. Kirjastoautopalvelulla ja vinkkauksilla tuetaan pieniä kouluja. Laukaa on iso kunta Keski-Suomessa, joten sirpaleisuuden koordinointi kustannustehokkaasti on keskeinen sivistyskunnan haaste.

Yleiskuvaa Laukaan pääkirjastosta

Laukaan kirjaston kehittämissuunnitelmassa kirjasto on kuntalaisten olohuone, joka kohtaamispaikkana palvelee monia toimijoita. Erityisesti lapset ja nuoret ovat kohderyhmä, joiden osallisuus ja sitouttaminen kuntaan on tärkeää. Kunnanjohtaja Linda Leinosen mukaan tärkein kohderyhmä ovatkin ihan pienimmät. Lapselle lukeminen auttaa oppimaan ja kiinnostumaan. Ikäihmiset on toinen kohderyhmä, joiden palveluihin ja tuntemukseen tulisi hakea parannuksia. Kirjaston tekemän kulttuurihyvinvointityön sanoittaminen on periaatteessa helppoa eli tarjoamme rakennuspuita hyvään elämään: tietoa, tiloja, virikkeitä, kohtaamisia, yhteisöllisyyttä ja paikan rauhoittumiseen. Käynnistyneessä kulttuuriohjelmatyöryhmässä pohditaan kirjaston hyvinvointiroolia tulevassa kunnassa. Hyvinvointityön taloudellisiin vaikutuksiin olisi kuitenkin syytä päästä paremmin kiinni.

Laukaan kirjastossa on pysyviä näyttelyitä paikkakunnan urheilunimistä

Olohuoneajattelussa tulee huomioida myös nuorten läsnäolo. Yhteistyön tiivistäminen nuorisotoimen kanssa on vahvuus, käytännössä voidaan ottaa puhelin käteen ja soittaa apua. Nuoret on ihania, niistä vain lähtee ääntä aina välillä. Tilojen kehittämisen kannalta kirjaston vyöhykkeisiin ja tilojen muokattavuuteen täytyy kiinnittää huomiota.


Supervoimia näkyvissä: “Me vaan ollaan niin hyviä!”

Keskusteluun osallistuva porukka toteaa kuin yhdellä suulla, että Laukaan kirjaston vahvuus on koulutettu ja asiantunteva henkilöstö. Ja se välittyy! Jatkuvat hyvät kouluttautumismahdollisuudet tukevat ammattitaitoa. On tärkeää, että jokainen tietää toisen toimenkuvan olevan yhtä tärkeä kuin omansa. Kirjaston porukka ideoi hulvattomasti – jopa kunnanjohtaja Linda Leinonen ihmettelee, mistä nämä kaikki ajatukset syntyvät? Kirjastopalveluiden resursointi pohjaa myös suunnitelmallisuuteen, jolla voidaan ennakoida tulevia tekijöitä ja säätämään toimintaa.

Pääkirjaston tilojen kehittäminen nousee lähitulevaisuuden kehittämiskohteeksi. Omatoimikirjasto tulee saada myös kunnan suurimpaan kirjaston toimipisteeseen. Lisäksi mietittävänä on 20 vuotta vanhan kirjastoauton seuraaja. Kuntalaisia osallistavaa kyselyä käytetään tulevan palvelun ideoimiseen. Muiden kuntien palvelukonsepteja tutkitaan.


Myönteinen suhtautuminen toisten ideoihin – yhdessä on helppo innostua

Innostumisen ja motivaation kannalta on tärkeää, että työyhteisö reagoi myönteisesti jäsentensä haluun kehittää. On hyvä, että idea voidaan tuoda ilmoille vapaasti – ja muut kannustavat niiden esittämiseen. On tärkeää saada päättää omista töistään, ja tämä vaatii itseohjautuvaa ammattitaitoa. Laukaan kunnan strategiassa kehittäminen on myös arvossaan. Kehittämismyönteisyyden ja ilmapiirin lisäksi lasten ja nuorten kohtaaminen luo innostusta. Erityisesti lapsilta ja nuorilta saatu välitön palaute on parasta. Kun riittämättömyyden tunne nostaa päätään, lapsilta saadut kommentit vastaavat auttavasti. Kirjastoilla on tärkeä rooli kohtaamisissa, jonka näkee erityisesti kirjastoauton kierroksilla. Lopulta tärkeintä on, että meidän kirjastoon on mukava tulla.

Seuraa somessa

Laukaan kunnankirjasto Facebookissa

Laukaan kunnankirjasto Instagramissa

Avainsanat:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *