Tulossa pe 10.2. Informaatiolukutaidon etäkahvit

PiKe-kirjastokeskustelut Karstulassa: ”Vahvuus on pienuus, me tunnetaan meidän asiakkaat”

Vuosien 2022 ja 2023 aikana toteutetaan kiertue kirjastoissa LSSAVI:n kirjastotoimen ylitarkastajan, projektisuunnittelijan ja koordinaattorin voimin. Kirjastojen kanssa keskustellaan esimerkiksi kirjaston roolista sivistyskunnassa vuodesta 2023 eteenpäin, kirjaston vahvuuksista ja identiteetistä, kehittämiskohteista ja työssä motivoivista sekä innostavista tekijöistä. Karstulan kirjastossa vierailimme 11.3.2022.


Yleistä Karstulan kirjastosta

Karstulan kirjastossa työskentelee kolme vakituista työntekijää ja vierailun ajankohdan aikana myös yksi harjoittelija. Kirjasto on rakennettu vuonna 1986. Kirjastossa on ollut käytössä omatoimiaika vuodesta 2018 alkaen. Keskusteluumme liittyivät kirjastotoimenjohtaja Anne Alkula, kirjastovirkailija Pirjo Lahti ja informaatikko Virpi Viiru, myös sivistysjohtajan oli määrä olla paikalla vierailullamme. Karstulassa koetaan, että kirjastolaiset ovat rohkaistuneet suosittelemaan aineistoja ja kohtaamaan asiakkaita aktiivisesti.

Kirjaston rooli uudessa sivistyskunnassa on avoin

Sote-palvelut tuottaa tällä hetkellä viiden kunnan yhteinen SoTe-kuntayhtymä. Kirjasto ei ole tähän mennessä ollut mukana kunnan keskustelupöydissä. Koska hyvinvointisuunnitelmat kuitenkin ovat lakisääteisiä, kirjaston roolin tuominen näkyvämmäksi niiden kautta on edelleen mahdollista. Roolit nähdään joka tapauksessa olevan vasta hahmottumassa.

Kirjaston ja koulujen välille on laadittu yhteistyösuunnitelma, jota toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Nykyisin Viitasaaren kirjastossa työskentelevä Maria Saarnio sai myös kiitosta aiemmasta pohjatyöstään kirjasto- ja kouluyhteistyössä. Koronapandemia rajasi jonkin verran oppilaiden käyntiä kirjastossa, mutta nyt myös nuoret tulevat kirjastoon. Uusia mahdollisuuksia lasten ja nuorten tavoittamiseen odotetaan innolla. Nuorisotoimen kanssa ei juuri tehdä yhteistyötä. Digivireä Keski-Suomi -hankkeen käytännön toteutusta Karstulassa ovat organisoineet hyvinvointivastaava ja kirjasto yhdessä, digituki toteutuu käytännössä kirjastossa.

Kirjastossa puhutaan koko ajan ja ollaan ylpeitä siitä

Karstulan kirjaston vahvuutena on asiakkaiden tunteminen. Tämä konkretisoituu esimerkiksi kirjavinkkauksessa. Kun asiakkaat ja työntekijät ovat tuttuja keskenään, asiakaskohtaamisetkin ovat myönteisiä. Lukupiiritoiminta on aktiivista ja kirjastolaisten tapaan myös lukupiiriläiset puhuvat paljon. Kirjastolla on paljon hyviä puolia: pitkät aukioloajat, omatoimiaika, hyvä sijainti sekä kunnan keskeiset palvelut kuten liikuntahalli, koulukeskus, kaupat ja muut vieressä. Rakenteilla olevaan soteku-keskukseen tulevat sijoittumaan Karstulan sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut. Näin ollen kirjaston sijainti jatkossa entistä enemmän kunnan ytimessä innostaa lähentymään erilaisia asiakasryhmiä.

Henkilökunnan digitaidoissa nähdään kehitettävää edelleen ja vr-asiat kiinnostavat. Digiajokortin suorittivat kaikki ja sen osaamista toivoisi ylläpidettäväksi. Lupaava lähtöasetelma PiKen ASPA-ajokortille, eikö? Opittuja asioita hyödynnetään arjen tilanteissa. Kirjaston markkinointi erityisesti niille, jotka eivät ole somessa on toinen kehittämiskohde. Mahdollisuus saada elämäniloa kirjastosta on vaikea tavoittaa, jos osa kuntalaisista jää markkinoinnin tavoittamattomiin.

Yhteiset kokemukset innostavat ja asiakkaat motivoivat osaamisen kehittämisessä

Keskusteluyhteyttä ja yhdessä työskentelyä pidetään eteenpäin vievinä voimina. Erityisille palavereille on ollut vähän tarvetta, koska kolmen hengen välillä viestintä kulkee muutenkin. Myös tarvetta työrauhaan kunnioitetaan. Aloitettuaan kirjastonjohtajana Anne ei ole siirtänyt itseään johtajan huoneeseen, vaan tekee työt siellä missä muutkin ovat. Johtajan huone toimii sekä varahuoneena että kirjavinkkauksen valmisteluhuoneena.

Myönteiset työn tekemisen kokemukset ruokkivat motivaatiota. Työntekijät arvostavat kirjastonsa valikoimaa, hyviä tiloja ja asiakkaita sekä työilmapiiriä – jälkimmäinen ilmenee nauramisena ja juttelemisena. Kaikki nämä myös tuntuvat merkityksellisiltä ja tuovat iloa työhön. Yksittäisen työntekijän tasolla työn ytimen löytäminen ja säilyttäminen on tärkeää. Tähän yhteyteen myös kirjastolaisen hyvinvointiohjelma sai kiitosta!

Seuraa somessa

Karstulan kunnankirjasto Facebookissa

Karstulan kunnankirjasto Instagramissa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *