Tulossa pe 31.3. Ratkaisukahvit #30: Kirjastojen tie tähtiin - Library Ranking Europe

Vuosien 2022 ja 2023 aikana toteutetaan kiertue kirjastoissa LSSAVI:n kirjastotoimen ylitarkastajan sekä AKEPiKen projektisuunnittelijan ja koordinaattorin voimin. Kirjastojen kanssa keskustellaan esimerkiksi kirjaston roolista sivistyskunnassa vuodesta 2023 eteenpäin, kirjaston vahvuuksista ja identiteetistä, kehittämiskohteista ja työssä motivoivista sekä innostavista tekijöistä. Vierailimme Jämsän uudessa, vielä rakennusvaiheessa olevassa, pääkirjastossa Jämsän Forumissa 13.5.

Uusi kirjasto Jämsän Forumissa

Jämsässä seuraamme liittyi runsaslukuinen 11 henkilön joukko: Elina, Pirjo, Johanna, Riikka, Sirkka, Anne, Paula ja Tommi – käytännössä siis valtaosa kirjaston henkilökunnasta. Lisäksi keskusteluissa olivat mukana sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen ja kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen. Jämsä ja Jämsänkoski yhdistyivät vuonna 2009, joten kunnan sivistystoimiala on varsin suuri. Tällä hetkellä odotetaan kovasti uuden, ydinkeskustaan sijoittuvan, uuden pääkirjaston avaamista. Kauppakeskukseen sijoittuvaan kirjastoon tulee myös omatoimiaukiolot.

Ja kyllä uudesta kirjastosta tuleekin upea! Kirjastosali on jaettavissa eri osiin ja tapahtuma- sekä lehtilukupiste on tulee saamaan valoisan paikan kirjaston sisääntulon yhteydessä. Tiloissa löytyy muutenkin. On esimerkiksi monikäyttöisiä huoneita, hiljainen tila, perhehuone ja äänieristetty puhelinkoppi keskittymistä vaativaan työskentelyyn. Työhuoneet ovat lasiseinien takana ja työparien työskentely näkyy avoimesti asiakkaille. Palvelupisteitä kirjastoon tulee yksi, jossa neuvontaa ja ohjausta annetaan kirjaston lisäksi muistakin kaupungin palveluista. Opasteissa on käytetty käyttäjälähtöisiä värikoodauksia erilaisten palveluiden osoittamiseksi.

Tyhjä hyllyopaste Jämsän uudessa pääkirjastossa
Hyllyopasteet olivat vielä toukokuun alussa tyhjänä Jämsän uudessa kirjastossa.

Hyvinvointihoitajia piipahdusyhteiskunnassa

Sivistysjohtaja Leena Kilpeläisen mukaan kirjasto on kuntalaisen matalan kynnyksen peruspalvelu, hyvinvointityön kovaa ydintä. Sivistys käsitteenä yhdistyy helposti vain perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen – mutta kirjaston vaikuttavuus liittyy koko elämään. Kirjastolla on tärkeä tehtävä tuottaa palveluita tasa-arvoisesti ja kaventaa hyvinvointieroja. Uuden kirjaston rakentuminen ydinkeskustaan on vahva viesti ja lisää asiakaslähtöisyyttä.

Jämsän kirjastolla on tehty jo vuonna 2017 palvelulupaus, joka muotoilee toiminnan painopisteet. Seudullista yhteistyötä on vireillä ja kirjastolla uudenlaista kumppanuutta haetaan nyt nuorisotoimen kanssa. Nuorisotoimi onkin luonteva yhteistyökumppani perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ohella. Uuden kirjaston mukanaan tuoma uudenlainen yhteistyö tulee monipuolistamaan osaamista ja ammatillisuutta.

Asiakkaiden odotuksissa kirjaston palveluille ja asiakasryhmissä voi myös tapahtua muutoksia lähitulevaisuudessa. Kirjastonhoitaja Tommi Tapiainen nostaa esille trendinä piipahdusyhteiskunnan, joka näkyy kirjastossa siinä, että osa asiakkaista noutaa vain nopeasti varauksensa. Toisaalta kirjastotyö on hyvinvoinnin ja elämänlaadun hoitamista jalkautumalla sinne, missä asiakkaatkin ovat. Jämsässä nähdään, että erityisesti lasten, nuorten ja toisaalta ikäihmisten palveluihin on mahdollisuus tarttua uuden kirjastonkin myötä täysin uudella tavalla.

Mika Mustikkamäki, Merja Mäkinen ja Johanna Elo Jämsän kirjastossa muuttolaatikoiden keskellä.
Mika Mustikkamäki, Merja Mäkinen ja Johanna Elo Jämsän kirjastossa muuttolaatikoiden keskellä.

Ammattiosaamista, somea ja vahvaa lähijohtamista

Kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen ajattelee, että kirjastolaki oli aikaansa edellä vuonna 2017 ja ennakoi jo hyvin kirjaston kehityssuuntia. Uusien tehtävien toteuttaminen edellyttää uutta osaamista, tietoja ja taitoja. Esimerkiksi tapahtumien ja viestinnän merkitys kasvaa kirjastoammatillisuudessa. Kirjaston uudistuvat tehtävät edellyttävät työn tekijöitä ja tärkeää on, että täyttölupia saadaan uusille vakansseille. Lisäksi omatoimikirjastojen yleistyessä on tärkeää tunnistaa, että nämäkin toiminnot vaativat työtä toimiakseen.

Jämsän kirjastossa jokaisella on erittäin vahva ammattitaito: “Olemme ammattiosaajia” kajahtaa kuin yhdestä suusta. Pitkien työurien tuomaa kokemusta vaalitaan ja hyödynnetään. Lisäksi Jämsän selkeänä vahvuutena voi pitää loisteliasta sosiaalisen median sisällön tuotantoa, jossa Tommi Tapiaisen merkitys on suuri. Olemassa olevien kanavien rinnalle pohdinnassa on ollut myös TikTok, vaikka aktiivisuuden vaade palvelussa on iso. Ammattitaidon ja somen rinnalle vahvuuksina nousee työn organisointi ja esihenkilötyö, jossa Merjalla on luonnollisesti iso rooli. Kun oppilaat ja opettajat tekevät koulun, asiakkaat ja henkilökunta tekevät kirjaston.

Mika, Juli, Riikka, Johanna ja Merja Jämsän kirjastossa.
Mika, Juli, Riikka, Johanna ja Merja Jämsän kirjastossa.

Hyvinvointipalvelu tuntuu hyvältä!

Kirjastotyön monipuolisuus motivoi Jämsän kirjastolaisia, kaikki päivät ovat erilaisia. Työnkuva kirjastossa on poikkeuksellisen laaja, joka näkyy aina myös tettiläisten ja harjoittelijoiden kokemuksissa. Asiakkaiden kohtaaminen ja hyvinvointipalvelun tekeminen yksinkertaisesti vain tuntuu hyvältä.

Akepike-kehittämiskirjaston toimintaa on ihailtu ja sen on koettu olevan rentoa ja asiallista. Lisäksi jalkautuminen kirjastoihin koetaan hyvänä, madaltaa kynnystä yhteydenpitoon. Viime vuosina on ollut heikompia mahdollisuuksia osallistua tapaamisiin. Uuden kirjaston valmistuessa tämäkin todennäköisesti helpottuu. Koulutussisältöjen osalta koetaan, että tarjonta on hyvää ja monipuolista. Myös Liboppi on hyvä lisä, tallenteita ja etämahdollisuuksia kiitellään. Tottuminen etämuotoisuuteen nostaa kynnystä lähteä lähitilaisuuksiin, vaikka kollegoiden kohtaamista ja avointa keskustelua pidetään arvossa.

Jämsän kirjasto Facebookissa

Jämsän kirjaston Instagramissa

Teksti: Jarkko Rikkilä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *