Tulossa pe 10.2. Informaatiolukutaidon etäkahvit

Pilotista PiKen PoJo-ohjelmaan

Vuoden 2021 syksyllä AKEPiKen tiimi kiinnostui positiivisen johtamisen teemasta. Kiinnostusta siivitti tutustuminen Sanna Wenströmin kirjaan Positiivinen johtaminen – Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla.

Vielä samaisena syksynä polkaistiin käyntiin pilotti, joka tutustutti PiKe-esihenkilöt positiivisen johtamisen teoriataustaan ja tarjosi mahdollisuuden syventyä oman johtamisen kehittämiseen neljän eri valmennuskerran aikana. Pilotin valmentajina toimivat positiiviseen johtamiseen ja positiiviseen psykologiaan perehtyneet valmentajat Hanna Ikonen ja Mari Granholm Resis Oy:stä.

Syksyn pilotti herätti kiinnostuksen tarjota positiivisen johtamisen valmennusta pidempänä prosessina, jonka aikana olisi mahdollista viedä valmennuksen menetelmiä myös osaksi työyhteisön käytänteitä. Hanna ja Mari ottivat Resikselta tarpeesta kopin ja suunnittelivat PiKe-esihenkilöille vuoden kestävän valmennuksen, jonka keskiössä on mahdollisuus pysähtyä reflektoimaan ja kehittämään omaa positiivista johtajuuttaan vahvuuksia, voimavaroja, vuorovaikutusta sekä arvoja ja ihmiskäsitystä tarkastelemalla.


PiKen PoJo-ohjelma: Johtajuuden tunnistamista ja vertaisjakamista

Ohjelma sisältää oman autenttisen johtajuuden tunnistamista, vertaisjakamista sekä oman työn ja työyhteisön johtamisen kehittämistä.

Valmennus koostuu noin kerran kuussa tapahtuvista tapaamista, jotka keskittyvät erityisesti itsereflektioon ja vertaisjakamiseen – Positiivisessa johtamisessa puhutaan ajattelun, arvojen, tunteiden ja ihmiskäsityksen tasosta. Välityöskentelyssä osallistujat tekevät pieniä välitehtäviä liittyen valmennuskertojen teemoihin. Positiivista johtajuutta viedään osallistujien arkeen myös erilaisten myönteisiä käytänteitä edistävien harjoitusten avulla. Positiivisessa johtamisessa tästä puhutaan käden ja toiminnan tasona.

Keväällä osallistujat ovat päässeet reflektoimaan itseään suhteessa omiin arvoihin ja pohtimaan omaa ihmiskäsitystään. Osallistujat ovat myös tutustuneet omiin vahvuuksiinsa ja päässeet viemään vahvuustyöskentelyä osaksi työyhteisöä. Tänä keväänä on tarkoituksena vielä perehtyä vuorovaikutukseen ja psykologisen turvallisuuden merkitykseen työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta. Syksyllä valmennus jatkuu positiivisen johtajan omiin hyvinvointitekijöihin tutustumisella ja työyhteisön resursseihin paneutumisella.


Mitä PiKen PoJo-ohjelma on tarjonnut sinulle osallistujana keväällä?

PoJo-ohjelma on antanut vahvistusta omaan arkityöhöni ja se tukee omia tärkeinä pitämiäni arvoja esihenkilötehtävissä. Esihenkilönä oleminen on asiajohtamisen lisäksi paljolti myös tunteiden johtamista ja henkilökunta on tärkeä kohdata aidosti myös tunnetasolla. On ollut erinomaista, että koulutuksessa on keskusteltu arvoista ja ihmiskäsityksestä yleensäkin. Yhteisten arvojen ja ihmisten myönteisen potentiaalin tiedostaminen ja tunnistaminen kaikessa työssä on tärkeää.

Anu Hakari, tietopalvelupäällikkö, Tampereen kaupunginkirjasto

Valmennus on ollut johtajaroolin kehittämisen kannalta paikallaan meikäläiselle, toisinaan hieman tummemmissa vesissä uivalle mörniskölle. PoJo-ohjelmaan osallistumiseni on yksi henkilökunnan työhyvinvointikyselyn tuloksista siinnyt toimenpide.  

Risto Heikkinen, kirjastotoimenjohtaja, Laukaan kunnankirjasto

Ohjelma on tarjonnut minulle vertaistukea ja uusia oivalluksia niin itsestä kuin kanssaihmisistäkin.

Liisa Oravasaari, aluekirjastonjohtaja, Sastamalan kaupunginkirjasto

PoJo-ohjelma on tarjonnut aloittelevalle johtajalle ainakin kaivattua vertaistukea. Johtajana sitä kokee olevansa aika yksin asioiden kanssa. Erityisesti omien arvojen pohtiminen (suhteessa kirjaston arvoihin) ja vahvuuskartoituksen tekeminen (via-testi) ovat selkiyttäneet minulle omaa tapaani priorisoida asioita, tehdä työtä ja johtaa. PoJo-ohjelma vauhdittaa johtajan identiteetin muotoutumista.

Minna Myllylä, vastaava kirjastonhoitaja, Jyväskylän kaupunginkirjasto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *