Tulossa pe 31.3. Ratkaisukahvit #30: Kirjastojen tie tähtiin - Library Ranking Europe

Itseohjautuvuus on sekä työelämän ilmiö että yksilön ominaisuus. Yksilön itseohjautuvuus ilmenee merkittävänä aikaansaavuutena, motivoituneisuutena, aktiivisuutena ja vastuunkantona työssä. Itseohjautuva yksilö on lisäksi innostunut työtään kohtaan ja saa siitä nautintoa. Työelämässä itseohjautuvuus liitetään usein organisaation notkeuteen ja sopeutumiskykyyn muutoksissa. Opas on Tampereen yliopistossa tehdyn pro gradu -tutkielman lopputuotos. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää PiKe:n esihenkilöiden mielikuvia itseohjautuvuudesta ja tarjota keinoja itseohjautuvan työskentelyn lisäämiseksi omassa työyhteisössään.

Lataa opas PDF-muodossa tästä. (Teksti: Kalle Heiskanen, taitto: Eva Kallioranta)

Itseohjautuvuudesta sanottua PiKe:ssä

”Ei enää yksittäiset esimiehet voi viedä kenttää eteenpäin, vaan ne innovatiivisimmat ideat tulee sieltä kentältä, henkilöstöltä.”

”Mä uskon, että [jaettu johtajuus ja vastuun jakaminen] on ratkaisu, kunhan se on vaan johdettua johtamisen jakamista.”

”Luulen, et se vaatii aika paljon aikaa, ennen kuin ollaan sellaisessa hyvässä itseohjautuvuudessa. Ja johtajalta se vaatii paljon.”

”Ei sais myöskään syntyä tilannetta, että sinänsä tehtäväänsä hyvin ja paneutuvasti ja tarkasti hoitavat henkilöt jäis syrjään sen takia, että he ei ehkä ole niin aktiivisia taas siinä ideoinnissa.”

“Alaisilla varmaan on ajatuksena se, että esimies vetää ja varmasti mullakin on se. Näin on aina toimittu, mutta ei sekään oo missään sementissä.”

Organisaation askeleet kohti itseohjautuvuutta

  1. Tunne alaisesi. Mikä on ihmisten luontainen tapa toimia? Millaisia kyvykkyyksiä työyhteisöstä löytyy?
  2. Viesti visiosta avoimesti. Mitä muutetaan, miksi ja millaisella aikataululla?
  3. Osallista suunnitteluun. Määrittäkää tavoitteet ja mittarit, sekä raamit, joiden puitteissa toimia.
  4. Käynnistä toiminta. Harjoitelkaa, reflektoikaa ja toteuttakaa.

Miten moderni johtaja voi tukea itseohjautuvuutta?

Salli virheet. Voit lanseerata omassa organisaatiossasi esimerkiksi sloganin “YRITYS, ERHE & ONNISTUMINEN”. Totutuissa tavoissa ei tarvitse, eikä usein kannata pysyä. Ideoiden ei myöskään tarvitse olla uusia – innosta ihmisiä ehdottamaan muiden kirjastojen tai yritystenkin hyväksi todettuja toimintatapoja.

Varmistu, että työntekijät ovat selvillä tavoitteistaan. Osallista heitä näiden tavoitteiden määrittelyssä.

Osallista työyhteisöä päätöksentekoon aina kun mahdollista. Korosta operatiivisen työn tärkeyttä toteutuksessa. Vaikka strategisista linjauksista päättäminen yhä kuuluu ylemmälle portaalle, on työyhteisöllä korvaamattoman tärkeä rooli sen määrittäjänä MITEN määrätty asia toteutetaan.

Kannusta yksilöä tuunaamaan työtään. Vaikka työntekijä olisi passiivinen virallisessa kehitysideoinnissa, on hän usein taipuvainen kehittämään oman työskentelynsä tapaa – jopa huomaamattaan. Näin aktiivisuutta muuhunkin kehitystyöhön voidaan herätellä ja yksilön kokemus omaehtoisuudesta ja omasta kyvykkyydestään vahvistuu.

Osallista ja osallistu aidosti. Pyri kasvattamaan aktiivisuutta työyhteisössäsi ennen kaikkea esimerkiksi ohjaamalla työntekijöitä tehtävien ja koulutusten pariin, joita kohtaan he kokevat aitoa kiinnostusta. Myös kokouskäytäntöjä muuttamalla voit tehokkaasti osallistaa ihmisiä ja jakaa omasta potistasi muille. Osoita esimerkiksi joku työpari esittelemään oman vastuualueensa tilanne osana vetämääsi henkilöstökokousta.

Nosta esille onnistumiset ja ideat. Kun yksilö onnistuu tai osallistuu aktiivisesti, anna tästä tunnustusta. Muista myös perustyön sujuvuudesta tunnustuksen antaminen, erityisesti poikkeuksellisina aikoina (kuten koronapandemia). Itsenäisesti hyvin hoidettu asiakaspalvelutilanne on toinen esimerkki itseohjautuneesta työskentelystä, joka kannattaa huomioida.

Tue yhteenkuuluvuutta työpaikalla ja osallistu tämän rakentumiseen. Anna tilaisuus arkiselle huomaavaisuudelle ja toisten kohtaamiselle.

Puutu epäkohtiin välittömästi. Tue yksilöiden motivaatiota, kyvykkyyttä ja omaehtoisuutta muun muassa kysymällä avoimia kysymyksiä, osallistaen ongelmanratkaisuun. Erilaisissa vastaan tulevissa tilanteissa tarjoa valinnan mahdollisuuksia ja tyydy tällöin selventämään vastuut ja raamit toiminnalle.

Yksi vastaus artikkeliin “Näin tuen itseohjautuvuutta – opas PiKe-kirjastojen esihenkilöille julkaistu”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *