Tulossa pe 10.2. Informaatiolukutaidon etäkahvit

PiKen Aspa-ajokortin tehtävävihko ASPA-tekoja. NYT! on julkaistu sekä painetussa että sähköisessä muodossa. Tehtävävihko on Aspa-ajokortin oheismateriaalia ja kuuluu A-osion suoritusosaan.

Jokainen työntekijä PiKe-kirjastoissa tulee saamaan oman, painetun tehtävävihkonsa syyskuun 2021 aikana. Sähköinen versio tehtävävihosta on ladattavissa oheisen linkin kautta sekä akepike.fi -verkkosivuston etusivulla.

Mikä Aspavihko?

Keväästä 2021 alkaen on voinut osallistua Aspa-ajokortin eri osioiden koulutuksiin. Aspa-ajokortti on digiajokortin jälkiä seuraava, monikanavaisen palveluosaamisen opintokokonaisuus, joka antaa avaimet jokaisen kirjaston asiakaspalveluun. Pakollisessa osiossa (joista valitaan A1, A2 tai molemmat) keskitytään kirjaston erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen, yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja kirjastoon turvallisempana tilana. Tähän A-osioon kuuluu myös tehtävävihko, joka vie koulutustilaisuuksien sisällöt tehtäviensä avulla osaksi käytännön työtä ja markkinoi ajokortin valinnaisia osia. Vaihtoehtoisista osioista voi valita tiedonhakuun, suositteluun, verkostoihin tai aspan johtamiseen keskittyvän osion. Kortin voi halutessaan suorittaa myös kokonaan.

Koko Aspa-ajokortin suunnittelun ajan kortin suoritukseen on sisältynyt ajatus siitä, että oppimistilaisuuksien sisältöä viedään osaksi omaa, käytännön työtä tilaisuuksien jälkeen yhdessä keskustellen ja erilaisten tehtävien avulla. Tämän tavoitteen tukemiseksi syntyi idea erillisestä tehtävä- ja työkirjasta yksittäisten koulutustilaisuuksien oheen. ASPA-tekoja. NYT!: PiKen Aspa-ajokortin tehtävävihko (lyhyesti Aspatekojen vihko, Aspavihko, tehtävävihko tai työkirja) koostaa työkirjamuotoisena yhteen asiakaspalvelun tavoitteet ja piirteet PiKe-kirjastoissa sekä avaa kirjastoissa tehtävän monikanavaisen asiakaspalvelutyön eri puolia. Työkirja sisältää konkreettisia ajatuksia ja tehtäviä monikanavaisen palveluosaamisen toteuttamisen avuksi omassa kirjastossasi sekä yhdenvertaisemman kirjastokokemuksen tarjoamiseksi PiKe-alueen kirjastojen välillä.

Sneak peek – vilkaisu vihon sivuille

Mistä Aspa-kirjassa olikaan kyse?

Vihon alkupuolella muistutetaan ensin monikanavaisen palveluosaamisen yhteydestä ensimmäiseen PiKe-julkaisuun, Uusin askelin kohtaamisiin: Asiakaspalvelu PiKe-kirjastoissa. Kirjaston asiakaspalvelun uusi suunta muodostuu näkyvyydestä, vuorovaikutusosaamisesta, asiakkaiden käyttämien välineiden hallitsemisesta sekä asiakaspalvelulupauksen ja PiKen asiakaspalvelun tavoitteen tuntemisesta.

Muistatko vielä treeniohjelmat työntekijöille ja esihenkilöille?

Työkirja etenee aukeamittain, myös valinnaisia ajokortin B–E -osioita markkinoiden. Osio A: Asiakaspalvelu PiKe-kirjastoissa on jaettu kahteen, painotuksiltaan hieman eri tavoin monikanavaista palveluosaamista pohjustavaan osaan Aspa-ajokortti A1: Nuorten kohtaaminen ja yhdenvertainen kirjasto sekä Aspa-ajokortti A2: Esteetön, saavutettava ja turvallisempi kirjasto. Niiden suorittamiseen on kytketty aiemmin laaditut treeniohjelmat esihenkilöille ja työntekijöille. Tiedonhankintanäkökulmaa avaa osio Aspa-ajokortti B: Hyödynnä lähteitä ja hae tietoa verkosta. Aspa-ajokortti C: Suosittele sisältöjä ja kerro palveluista keskittyy monesti kirjastolaisen ydinosaamisena pidettyyn sisältötuntemukseen. Liike-elämän tuulahduksiin ja yhteistyökuvioihin tutustuttaa Aspa-ajokortti D: Tunne asiakkaasi ja luo vuoropuhelua. Aspa-ajokortti E: Johda asiakaspalvelua ja tunnista odotukset muistuttaa asiakaspalvelun kuuluvan kaikille, myös esihenkilöille.

Uusin askelin myös perehdytykseen.

Tehtävien ja työyhteisössä käytävien keskustelujen apuvälineenä toimimisen lisäksi työkirja on apuna uuden anarkistisen työntekijän perehdytyksessä. Anarkistisella tarkoitetaan työkirjassa sitä, että perehdytyksen usein suuntautuessa kirjastosta työntekijää kohti, myös kirjastotyön konkarit voivat oppia uudelta tekijältä erilaisia asenteita ja tapoja nähdä oma kirjasto tai työ uusin silmin.

Aspa-ajokortin suorituslomake

PiKen Aspa-ajokortin tehtävävihon julkaiseminen merkitsee myös sitä, että Aspa-ajokortin suorituksia aletaan ottaa vastaan. Jos olet jo kevään ja kesän 2021 aikana suorittanut yhden pakollisista A-osion koulutuksista ja valinnut vaihtoehtoiseksi suoritusosaksesi tiedonhankintaa käsittelevän B-osion, voit tutustuttuasi vihon sisältöön, harjoitteisiin ja keskusteltuasi siitä työyhteisössäsi osallistua myös muihin vaihtoehtoisiin osioihin – tai täyttää suoraan Aspa-ajokortin suorituslomakkeen. Suorituslomakkeen pääset täyttämään tästä linkistä. Palkinnon saat kuitenkin vasta jouluksi itsellesi.

Kysy lisää

Juliaana Grahn, projektisuunnittelija
juliaana.grahn(a)tampere.fi
+358 40 800 7821

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *