Tulossa pe 10.2. Informaatiolukutaidon etäkahvit

Kyselyllä selvitetään PiKe-kehittämiskirjastoalueen kirjastojen työntekijöiden tiedonkeruuta, tilastojen käyttöä ja käsityksiä vaikuttavuuden arvioinnista sekä mahdollisuuksia ymmärtää edellisten merkitystä paremmin tietojohtamisen käsitteiden kautta. Jokaisen PIKI- ja Keski-kirjastojen työntekijän vastaus on korvaamaton alueellisen kirjastotoiminnan kehittämiseksi!

Tietojohtamisen ilmiön sovittaminen mukaan kirjastoissa puhuttaviin ongelmiin tuo kirjastojen kokemista haasteista käytävään keskusteluun laajempaan kokonaisuuteen liittyvän keskustelunavauksen. Yleisten kirjastojen tietojohtamisen nykytilaan ja toimintaympäristön lainalaisuuksiin perehtyminen sekä tietojohtamisen ilmiön lähestyminen vaikuttavuuden arvioinnin tarpeen ja toiminnasta kerättyjen tilastojen hyödyntämisen näkökulmasta on tarpeellinen; se yhdistää yleisten kirjastojen ulkopuolelta kohtaamat odotukset toiminnan tehokkuuden mittaamisesta ja vaikuttavuuden arvioinnista kirjastotyötä tekevien elämismaailmaan ja pitää vaikuttavuuden arviointia esillä keskustelussa.

Kysely on osa Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman opiskelijan pro gradu -työtä. Työssä selvitetään, millaista kirjastojen tietojohtamisen tai vaikuttavuuden arvioinnin osaaminen on mahdollisine puutteineen, sen välittyminen organisaatioissa, verkostoissa ja kansallisella tasolla sekä yleisten kirjastojen tuen tarve tietojohtamisen tunnistamiseksi ja vahvistamiseksi kirjastojen arjessa.

Kyselyllä ei arvioida yksittäisten työntekijöiden tai esimiesten osaamista aihealueelta tai suoriutumista työtehtävistään. Vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja. Vastaajan taustatiedot on merkitty pakollisiksi tilastollista käsittelyä varten. Muiden kysymysten vastausvaihtoehdot on laadittu siten, että vastaaminen on mielekästä myös ilman omakohtaista tietoa tai kokemusta, joten vastaathan mahdollisimman moneen kysymykseen. Tarvittaessa voit täydentää vastaustasi avovastauksilla.

Vastaukset käsitellään anonyymisti, eikä yksittäinen vastaaja ole tunnistettavissa aineistosta sen taustamuuttujien uudelleenluokittelun jälkeen. Aineisto hävitetään tutkimuksen sekä sen pohjalta mahdollisesti kirjoitettavien artikkeleiden valmistuttua. Vastaaminen vie aikaa enintään 15 minuuttia. Vastaathan kyselyyn 15.1.2020 mennessä mahdollisimman pian ja ainoastaan kerran.

Kyselylomake aukeaa tästä linkistä.

Suuri kiitos jo etukäteen ajastasi ja osallistumisestasi!

Lisätiedot pro gradu -työn tekijältä

Juliaana Grahn ([email protected])
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot
Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunta
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *