Tulossa pe 10.2. Informaatiolukutaidon etäkahvit

Koko vuoden mittainen Tutki, määritä, suunnittele ja toimita – palvelumuotoilu tutuksi -koulutus vietiin päätökseen marraskuussa. Akepiken kolmannessa pamu-aiheisessa koulutuksessa oli osallistujia Pirkanmaan ja Keski-Suomen, Joensuun, Helsingin, Paraisten, Porin, Kuopion ja Lahden kirjastoista.

Kirjastokehittäjien yhteiseen työskentelyalustaamme (Mirossa) kertyi yli 1700 elementtiä jotka visualisoivat koulutuksessa mukana olleiden kehittäjätiimien ajattelua ja oivalluksia omista kokeiluistaan helmikuusta marraskuuhun 2022. Paljon on taas saatu aikaan jatkuvan kehittämisen, ja kehittymisen matkalla!

Tavoitteenamme oli ja on varmasti edelleen ymmärtää paremmin kirjastojen asiakkaita, heidän toiveitaan, tarpeitaan ja turhautumisiaan kirjastojen arjessa, ja tämän asiakasymmärryksen perusteella kehittää erilaisia palveluja tai palvelun osia eri kirjastojen tarpeisiin.

Kehittäjätiimien viimeisessä yhteisessä työpajassa kirjoitimme auki ajatuksiamme liittyen koulutukseen ja tehtyihin kehittämiskokeiluihin. Huolimatta ajanpuutteesta, resurssien niukkuudesta ja muista kokeiluun liittyvistä turhautumisista, matkan varrella on sisäistetty ajattelua joka on vienyt, ja vie eteenpäin. Yhteinen aika kokeilujen käsittelylle on koettu arvokkaana, ja yhdessä tekemisen tekemistä on arvostettu paljon. Kehittäjätiimin parviäly on generoinut monia oivalluksia ja innostanut jo uusiin kokeiluideoihin. Kehittämisajatukset kannattaakin laittaa muistiin, vaikkeivat liittyisi meneillään olevaan projektiin, sillä niistä voi löytyä se uusi alku.

Kokeiluihin liittyy aina tunteita, tarpeita ja odotuksia, myös turhautumia. Näiden purkaminen sanoiksi yhdessä, ”ihminen ihmiselle”, on auttanut etenkin kokeilua aloittaessa. Empatia onkin palvelumuotoilun tärkeimpiä taitoja, jota kannattaa jatkuvasti harjoittaa. Puhuminen kollegoiden kanssa, lähellä ja kaukana, koetaan hyvin tärkeäksi. Tämän kehittäjätiimin jäsenet ovatkin antaneet toisilleen valtavasti tukea tapaamisten aikana. Oppeja on jaettu niin onnistumisista kuin epäonnistumisistakin. Kaikesta on opittu yhdessä; usein epäonnistumisen käsittely onkin merkittävin osa seuraavaa onnistumista.

Kehittämistä ei siis kannata tehdä yksin. Yhteiskehittämistä on mahdotonta tehdä yksin. Kaiken kehittämisen tulisikin olla yhteiskehittämistä! Moninäkökulmaisissa verkostoissa pääsemme paljon nopeammin ja resurssiviisaammin oikeiden kysymysten ja haasteiden äärelle. Asioiden tekeminen yhdessä, kokeilemalla ja kehittämällä, onkin ollut tämän koulutuskokonaisuuden ytimessä.

Entäs se tärkein oppi jaettavaksi? Se on tietenkin että jaa se minkä olet oppinut! Näin kehitymme yhdessä, myös epäonnistumisten kautta. Kuten eräs kehittäjistä osuvasti totesi, todennäköisesti moni ajatus muotoutuu ja kehittyy edelleen vasta kun sen on saanut jakaa. Tämä uudistettu Akepiken verkkosivusto onkin oivallinen alusta uuden ajattelun muototumisen jakamiselle, jotta kaikenlaiset kokeilut ja kokeiluyritykset pääsisivät ääneen ja elämään, ja näin vaikuttamaan koko verkoston kehittymiseen.

Kiitos kaikille ajatusten, kokemusten, osaamisen ja oppien jakamisesta. On ollut antoisaa kehittyä yhdessä!

Yhteisellä äänellä: Juli, Marjo, Petra, Emilia, Jarkko, Piritta, Anni

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *