Tulossa pe 10.2. Informaatiolukutaidon etäkahvit

Huhtikuun alkupuoliskolla kokoonnuttiin keskustelemaan kirjastojen roolista demokratian ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistämisessä. Teema sinänsä ei ole uusi alalla, kirjastoista kolmantena tilana on puhuttu jo jonkin aikaa ennen kansalaisuutta tukevan roolin nousua viralliseenkin keskusteluun. Tässä blogikirjoituksessa pureudutaan vielä kertauksena päivästä nousseisiin teemoihin ja annetaan eväät jatkoon – nopeallakin aikataululla tulevaan sellaiseen.

Päivä nosti agendansa eli Sitra-vetoisen demokratian edistämisen ohella pohdittavaksi, millä tasolla kirjastolakiin kirjattu demokratian edistäminen on otettu vastaan ja poikinut toimintaa kirjastoissa. Kirjastot eivät ole yksin demokratian edistämisen tehtävänsä kanssa, vaan aktiivisemman roolin omaksumiseen liittyy teeman näkyminen esimerkiksi strategiatyössä ja viestiminen valmistuneista teeman hankkeista. Vielä yksi tulokulma tähän on demokratian edistämisen olemus kirjastotyössä – mieltyykö se poliittiseksi toiminnaksi vai esimerkiksi kuntalaisten ja päätöksentekijöiden vuoropuhelua poliittisista teemoista esiin tuovaksi alustatoiminnaksi? Jälkimmäinen luonnehdinta tuo vaikuttavuuden esiin jo viedessään asioita suoraan eteenpäin.

Syksyn demokratiahankehaut

Mika Mustikkamäki Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta kertoi alkusyksystä hakuun tulevasta demokratiahankehausta, johon on varattu miljoona euroa. 1.6. julkaistaan myös Sitran konseptikäsikirja kirjastoille raamittamaan demokratiatyötä yleisissä kirjastoissa osana Kokeiluista kansanvallan käytännöiksi -webinaaria.

Tästä linkistä voit tutustua myös AVIn blogikirjoitukseen kirjastotiloista kansalaistoiminnassa ja demokratian vahvistamisessa.

Kumppanuudet demokratiahankkeissa

Päivän aikana keskusteltiin jatkon kannalta hyvin lähtökodin kumppanuuksista demokratiahankkeissa kuntien päättäjien, kuntalaisten ja kirjastojen välillä.

Tehtävänanto neljässä pienryhmässä oli seuraava:

  1. Mikä asia kuntanne/kirjastonne/yksikkönne kannalta voisi ratketa, käynnistyä tai kehittyä demokratiahankkeessa?
  2. Minkä tasoinen hanke ja minkälaiset kumppanuudet olisivat mielekkäitä? (PiKe, PIKI, Keski, Tampere, Jyväskylä, eri kunnat…)?
  3. Missä ja miten (etämuodot, alustat, fyysiset tapaamiset…) keskustelut kuntalaisten ja päättäjien välillä voitaisiin järjestää?

Pienryhmien keskusteluissa korostuivat tärkeys saada virkamiehiä mukaan paikalliseen keskusteluun ja avoimemman keskustelukulttuurin kaipuu. Paikallisesti kumppanuuksia pystytään tukemaan keskustelulla monikanavaisesti fyysisten tapaamisten, suoralähetysten ja chat-keskustelujen muodoissa jalkautumalla kirjastojen ulkopuolelle tai hyödyntämällä kirjastoa myös tilana. Kirjastojen arvoviestinnän mahdollisuus nousi esiin muistutettaessa, että koko kunta on laajempi kokonaisuus kuin omat kirjastot. Alueellisessa työssä kirjastotietoisuuden nostamiseksi koetaan tärkeänä luoda keskusteluyhteys jo uusien valtuustojen aloittaessa tehtävissään, ja että yhteisten toimintamallien avulla toimintaa voidaan skaalata eri kokoisten kuntien tarpeisiin. Kuntien rakenteellisissa muutoksissa erityisesti kipeämmät päätökset kaipaisivat foorumia keskusteluille. Myös vaalipiirien sisäiset kumppanuudet ovat mahdollisia tulevaisuudessa.

Kirjastoista kansanvallan foorumeita -pilottihankkeen esittely

Sitran pilottihanke Kirjastoista kansanvallan foorumeita aloitti toimintansa viime vuonna tarkoituksenaan vahvistaa kirjastojen roolia poliitikkojen ja kansalaisten kohtauspaikkoina. Kaikki pilottikirjastot hankkeessa ovat Oulu, Turku, Pietarsaari, Imatra, Inari ja Mäntyharju, ja niiden kokeilukonsepteihin pääset tutustumaan täältä. Pilottivaihe päättyy 30.6.2021.

Kirjastonjohtajat Rebekka Pilppula Turun ja Jouni Pääkkölä Oulun kaupunginkirjastoista avasivat pilottihankkeen rakentumista, etenemistä sekä siitä virinneitä mahdollisuuksia ja kokeiluja. Tiivis, selkokielinen viestintä jo hankkeen alkuvaiheessa koettiin tärkeänä. Sekä Sitran että kirjaston roolit muotoituivat selkeiksi hankkeen aikana. Sitra tuki kokeilujen toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointia ja kannusti ajattelemaan kohderyhmiä uudelleen siltä kannalta, keneen vaikuttaminen mielletään vaikeimpana. Suunnittelu synnytti paljon myös sisäistä keskustelua hankemahdollisuuksien monipuolisuudesta, teemoista ja yhdenvertaisuudesta. Kokeiluina esiteltiin Turussa keskustelutilaisuuksia kansalaisvaikuttamisesta, aktivismista sekä taiteesta vaikuttamisen keinona, kansalaisvaikuttamisen työpajoja, jalkautumiskokeiluja innostamaan matalan äänestysaktiivisuuden alueiden asukkaita osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan sekä luku- ja kirjahaasteita. Oulussa järjestettiin kansanvallan kahvitilaisuuksia kuntapolitiikasta ja turvetuotannosta, verkkokeskustelua EU-asioiden tuomisesta yhteiseen keskusteluun päättäjien ja kuntalaisten välillä sekä nuoria kuntavaaliehdokkaita ääneen päästäviä tapahtumia keskiönä se, mitä tapahtumista opitaan.

Kuulumiset ikäystävällisestä kirjastosta

Kansainvälisen puheenvuoron piti Mari Gudim Torp ikäystävällisestä Oslosta, Deichman Oppsalin kirjastosta. Siellä osallisuuden teemat keskitettiin ikääntyneisiin, joiden tarpeisiin kiinnitettiin huomiota tilasuunnittelussa värikontrastien, kylttimerkintöjen, akustiikan sekä henkilökunnasta ja tiskeistä kertovien tunnusten kautta. Iäkkäiden ja muistisairaiden osuus väestöstä tulee tulevaisuudessa kasvamaan, ja alttius yksinäisyydelle tuo osallisuutta ja toimintaa tukevat kirjastot tärkeiksi sosiaalisten kontaktien ylläpitämiseksi. Kun tapahtumat suunnitellaan alusta alkaen kaikille avoimiksi esimerkiksi edellä mainitut seikat huomioiden, ne ovat avoimia laajasti erilaisille kirjastonkäyttäjille.

Voit lukea aiheesta lisää oheisista lähteistä:

Erätauko-dialogimenetelmä haltuun

Loppupäivä vietettiin Erätauko-keskustelumenetelmään tutustuen Laura Arikan johdolla. Menetelmän ytimenä on tiedostaa ihmisten halu keskustella tarkoituksenaan luoda mahdollisuuksia rakentavalle keskustelulle. Vastaavaa toteutusta ei sellaisenaan ole toistaiseksi löytynyt muualta. Keskusteluntarvetta avattiin Ylen ja Erätaukosäätiön yhteishankkeena tuotetun keskustelututkimuksen tulosten avulla. Selvityksen mukaan suomalaisten keskustelukulttuuri herättää pettymystä erilaisissa keskustelijoissa ja lisää ajoittain haluttomuutta osallistua keskusteluun, vaikka rakentavan keskustelun paikkoja toivotaankin. Erätauko-dialogissa yhteisten keskustelusääntöjen sitoutumisen kautta jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet tulla kuulluksi keskusteluissa osana erilaisia päätösprosesseja.

Tulossa hankeasioista – kalenterit esiin!

Syksyllä AVIlta on tulossa valtakunnallinen demokratiakokonaisuutta käsittelevä luentosarjatoteutus demokratiasta, osallisuuden kehittämisestä, demokratiasta ja mediasta sekä kansalaisvaikuttamisesta. Seuraa ilmoittelua!

Paikallisesti hankeinfot Akepiken alueella käsittelevät tänä vuonna myös demokratiahankkeita suhteessa perinteiseen hankehakuun. Ne ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Vielä ennen syksyä orientaatiota demokratiahankkeisiin kaikille kiinnostuneille tarjoaa Valtakunnallinen Sitran webinaari Kokeiluista kansanvallan käytännöiksi 1.6. klo 9-12, ja sen ilmoittautuminen on käynnissä 31.5. klo 15 asti.

Hankesuunnittelua varten järjestetään 10.6., 16.6. ja 18.8. hankekiihdyttämöt, joihin otetaan mukaan 12 osallistujaa kiihdyttämöä kohden. Kiihdyttämöjen lisätiedot ja ilmoittautumisen löydät tästä linkistä.

Demokratiahankehaku on auki 16.8.–20.9. ja hankepäätökset tehdään lokakuussa, jolloin rahoituksen saanutta demokratiahanketta pääsee toteuttamaan jo marraskuussa. Demokratiahankkeissa haetaan mahdollisuuksia kuntalaisten ja päättäjien vuoropuhelua lisäävään kohtaamiseen kirjaston alustoilla ja kohderyhmä tai toimintatapa painottuu enemmän yksilölliseen kansalaisuuteen. Varsinaisen hankehaun hankkeissa painopiste aktiivinen kansalaisuus voi olla muutakin. Jos tässä demokratiahankehaussa oma hankeidea ei vielä saa rahoitusta, on mahdollista hakea sitä myös varsinaisessa hankehaussa loka-marraskuussa ja päätöstä voi odottaa tuttuun tapaan seuraavalle maaliskuulle. Kummatkin hankehaut toteutetaan samassa hakuympäristössä. Koulutuskalenterista löydät syksyn hankeinfojen sekä muiden AKEn ja AVIn yhteisten tilaisuuksien ajankohdat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *