Tulossa pe 10.2. Informaatiolukutaidon etäkahvit

Teksti: Jan Nyström, Pasi Kangas ja Jarkko Rikkilä

Kirjastolain mukaan yleisen kirjastojen tehtävänä on tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon. Monipuolinen lukutaito eli monilukutaito ”merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla”.

Edellä mainitun osuvan määritelmän mukaisesti Wikipedia on monilukutaidon ja tiedon hankinnan ja käytön kannalta aivan keskeinen kirjastojen toimintaympäristöä koskettava ilmiö. Usein on varoitettu luottamasta liikaa Wikipediaan ja nostettu esiin, että kuka tahansa voi muokata Wikipediaa. Tämä onkin totta: kuka vain voi luoda tunnukset Wikipediaan ja suorittaa muokkauksia, jotka astuvat välittömästi voimaan.

Uudet muokkaajat eivät kuitenkaan ole Wikipediassa yksin, vaan osana yhteisöä. Yhteisön omaksumat periaatteet ja käytännöt ohjaavat Wikipedian toimintaa. Periaatteista tärkeimpiä ovat neutraalius, olemassa olevan, lähteisiin perustuvan tiedon raportoiminen ja tekijänoikeuksien kunnioittaminen. Kaupallinen tai poliittinen vaikuttaminen on Wikipedian yhteisössä kiellettyä.

Voittoa tavoittelemattomalla Wikipedialla on paljon yhteistä kirjaston kanssa. Molempien tavoitteena on tiedon tuominen mahdollisimman monen ulottuville, puolueettomalla ja saavutettavalla tavalla. Kirjastohenkilökunnan ammattietiikalla on yhtäläisyyksiä Wikipedian vapaaehtoisten tunnustamien periaatteiden kanssa. Tätä taustaa vasten on yllättävää, kuinka vähän Wikipedia näkyy kirjastojen toiminnassa.

Startti yhteistyölle

Akepiken koordinaattori Jarkko Rikkilä ja projektisuunnittelija Salla Hyökki tapasivat vuonna 2019 järjestetyssä Next Library -kirjastokonferenssissa ruotsalaisia kirjastokehittäjiä Södermanläänin alueelta. Malin Klintholm ja Victoria Lagerqvist kertoivat yhteistyöstä Ruotsin Wikimedian kanssa, ja saivat AKE Tampereen kirjastokehittäjät innostumaan aiheesta. Ruotsin maakunnalliset kehittäjäkirjastot ovat toteuttaneet kirjastolaisille suunnattuja Wiki-aiheisia oppimistilaisuuksia ja tapahtumia.

Next Library -herätyksen jälkeen Jarkko alkoi tiedustelemaan yhteistyökumppaneita muista AKE-kirjastoista. Porvoon kaupunginkirjaston palvelupäällikkö Jan Nyström ja Lahden kaupunginkirjaston mediakasvatuskoordinaattori Pasi Kangas kiinnostuivat aiheesta nopeasti. Kolmen AKE-kirjaston voimin pidimme nopeasti palaverin, jossa pohdittiin sopivaa näkökulmaa yhteistyön aloittamiseksi.

Otimme yhteyttä Wikimedia Suomi -yhdistykseen kysymyksellä, voisimmeko kehitellä yhteistoimintaa kirjastolaisten wikiosaamisen kehittämiseksi. Wikimedian Kimmo Virtanen ja Jaakko Pirinen innostuivat ideasta. Kutsuimme ensimmäiseen palaveriin mukaan myös PiKen digitiimin jäseniä, jotka toivat keskusteluun käytännön kirjastonäkökulmaa. Selvittelyjen yhteydessä huomasimme, että Kirjastot ja Wikipedia -aiheesta on keskusteltu alallamme aikaisemminkin.

Johdatus ja työpaja keväällä

Järjestimme toukokuussa Lahden, Porvoon ja Tampereen AKE -alueiden yleisten kirjastojen henkilöstölle suunnatun johdatuksen Wikipediaan sekä työpajan, jossa tutustuttiin tarkemmin esimerkiksi Wikipedian artikkelien muokkaukseen ja kirjoittamiseen. Johdatuksessa osallistujat saivat perustiedot Wikimedia Suomi ry:n toiminnasta, Wikipediasta ja erilaisista Wikimedia-palveluista. Työpajassa tutustuttiin tarkemmin Wikipedian editoriin ja artikkelien muokkaamiseen. Johdatuksen ja työpajan vetivät Wikimedia Suomi ry:n Kimmo Virtanen ja Jaakko Pirinen.

Koulutuksiin osallistui tiivis ja innostunut porukka kirjastoammattilaisia aina Helsingistä Hämeenlinnan, Jyväskylän, Lahden, Porvoon ja Tampereen kautta aina Utsjoelle saakka. Johdatuksen aiheeseen sai yhteensä 30 työntekijää, minkä lisäksi työpajaosuus keräsi 12 osallistujaa.

Wikipediaa kirjastolaisille -projektisivu Wikipediassa.

https://www.instagram.com/p/CPQJFw2NzVf/

Palautteita johdatuksesta ja työpajoista

”Sain päivitettyä opiskeluaikaisia tietoja! Wikimedian moninaisuus yllätti ja oli kiinnostavaa kuulla tekijöistä ja sisällöistä.”

”Ainakin sen, että kirjastojen nykyisten tarjolla olevien palveluiden tulisi näkyä Wikipediassa.”

”Kiinnostava koulutus. Se että ehtisi/saisi käyttää omaa työaikaa sisältöjen tekemiseen tuntuu epärealistiselta, mutta olisi hienoa, jos PIKI-kirjastoihin saataisiin vaikka joku kiertävä Wikien tuntija, joka järjestäisi asiakkaille työpajoja vaikka sillä kotiseututeemalla.”

”Sain innostusta ja rohkeutta kokeilla itsekin Wikipedian muokkausta. Lisäksi sain hyvää tietoa mm. Wikipedian periaatteista ja toimintatavoista.”

”Wikipediaa voisi hyödyntää kirjastossa enemmän. Monia kysy kirjastonhoitajalta-tehtyjä vastauksia voisi esim. viedä sinne, ehkä jopa paremmin löydettäviksi. Wikimedian kuviin pitäisi käytettäessä viitata kuvanottajan nimellä, eikä ”kuvapankin” nimellä.”

”Näistä alkeiden alkeista olisi tietysti hyvä päästä harppaus eteenpäin. Ennen muuta: mistä aiheista kirjastot voisivat tehdä Wikipedia-sivustoja, mistä mikään muu taho ei tee. Ja mihin voi hyvällä omalla tunnolla käyttää työaikaa!”

”Kaikki toimi hyvin: tuli muistutus koulutuksesta ja linkki, vetäjillä loistava sisältöosaaminen, ilmapiiri oli positiivinen ja ratkaisukeskeinen, sain vastauksen kysymyksiini, järjestelyt kuten ryhmiin siirto sujuivat mallikkaasti, kaikin puolin positiivinen meno, kiitos paljon! Ja kiitos että sain Oodistakin osallistua!”

Mitä seuraavaksi?

Keväällä 2021 järjestettyjen tilaisuuksien ja niistä saatujen kokemusten kasvattamina olemme päättäneet jatkaa AKE-kirjastojen välistä yhteistyötä sekä toteutuksia Wikimedia Suomi ry:n kanssa. Tulevaisuuden suunnitelmia voimme rakentaa esimerkiksi seuraavien teemojen ympärille:

• Wikiosaajien verkoston synnyttäminen ja rakentaminen kirjastoalalle
• Wikimediatalkoot-tyyppisten asiakastapahtumien järkkääminen kirjastoissa
• Muiden Wikipedia-kouluttajien hyödyntäminen järjestettävissä koulutuksissa
• Kirjastojen Wikipedia-sivut kuntoon -tyyppiset kamppikset kirjastokimpoissa
• Editathonit eli Wikipedian päivittämiseen suunnitellut talkoot kirjastolaisille
• Kirjastojen roolin tukeminen esimerkiksi globaaleissa 1lib1ref-kampanjoissa

Tästä onkin hienoa jatkaa syyskuussa!

Yksi vastaus artikkeliin “Monilukutaito ajateltuna uudelleen – AKE-kirjastot yhteistyöhön Wikimedian kanssa”

  1. […] Toukokuussa Porvoon, Tampereen ja Lahden Aket järjestivät yhdessa Wikimedia Suomen kanssa webinaarin ja työpajan, joissa tutustiin Wikipediaan, sen taustalla olevaan yhteisöön ja aatemaailmaan sekä päästiin kokeilemaan Wikipedian päivittämistä. Wikimedia Suomesta kouluttajina toimivat pitkän linjan wikikonkarit Kimmo Virtanen ja Jaakko Pirinen. Osallistujia webinaari ja nettityöpaja keräsivät ympäri Suomea eri kokoisista kirjastoista. Koulutukset lisäsivät kirjastolaisten ymmärrystä wikipediasta ja herättivät monia uusia yhteistyöideoita. Lisää Wikipediasta ja kirjastoista ja osallistujien kokemuksia pääset lukemaan AKEPiken blogikirjoitulksesta. Monilukutaito ajateltuna uudelleen – AKE-kirjastot yhteistyöhön Wikimedian kanssa […]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *