Tulossa pe 10.2. Informaatiolukutaidon etäkahvit

Tekstin koostajina: Niina Salmenkangas ja Jarkko Rikkilä

Ratkaisukahvit-virtuaalijutustelukonsepti eteni kymmenenteen jaksoonsa. Tilaisuus olikin täysin kymppi kaikilla mittareilla: keskustelussa olivat 10.11. järjestetyn LaNu-foorumin kokemukset, Seinäjoen erte sekä tulevaisuuden lanu-koulutukset.

LaNu-foorumi tarjosi kaivattua lohtua ja inspiraatiota

Marraskuussa järjestetyssä lanu-foorumissa kuultiin lanu-työn esimerkkejä kirjastoista sekä Juha T. Hakalan työhyvinvointiin liittyvä puheenvuoro. Palautteiden perusteella osallistujat pitivät päivää erittäin onnistuneena. Päivä tarjosi ”lohtua ja inspiraatiota” ja sisältöä ajateltiin laajasti ”monipuolisena, onnistuneena ja innostavana”. Seuraamme koulutuspalautteita tarkasti toiminnan parantamiseksi ja on sanottava, että lanu-tiimi onnistui erinomaisesti päivän suunnittelussa.

Juha T. Hakalan esitystä pidettiin erinomaisen voimaannuttavana maailmantilanteessa, jossa lanu-työhön kohdistuvien jo aiemmin asetettujen isojen odotusten lisäksi sen toteutus piti nopeasti saada etämuotoon. Esityksessä resonoi armollisuus itseä kohtaan ja huolehtiminen omasta ja toisten jaksamisesta.

On erityisen ilahduttavaa huomata, että kehittämiskirjastojen koulutuksilla on vaikuttavuutta. Oppimistilaisuuksilla on ainakin kahdenlaista tehoa: niiden pohjalta saa uusia ideoita ja virikkeitä sekä toisaalta ne tarjoavat kollegojen tukea ja laajemman työyhteisön. Hybridityön ja etätyön aikana nämä tarpeet näyttävät vielä korostuvan. Tässä muutamia nostoja palautteesta, jotka kertovat suorasta vaikutuksesta osallistujissa.

”Vaikka suurin osa etäpalveluista oli luotu kouluille, näiden ideoiden perusteella voi alkaa keksiä etäpalveluita myös varhaiskasvatuksen puolelle.”

”Aion seuraavaksi itsekin kokeilla kouluyhteistyötä etänä, enkä pidä sitä enää niin isona peikkona.”

”Pystyn uusien ajatusten avulla sijoittamaan oman pienen yksikköni suurempaan kokonaisuuteen ja voin huomata, että tulevaisuuteen voi ja kannattaa vaikuttaa.”

”Informaatio muiden kirjastojen etätoiminnoista koronan aikana (etävinkkaukset, kirjastonkäytön opetukset verkon kautta…) sekä ihanat kannustukset niiden tekemiseen auttavat minua työssäni uskaltamaan tehdä samantyyppisiä asioita omassa kirjastossani.”

Erittäin hyvä isku tähän hetkeen. Sain sekä lohtua että inspiraatiota. Päivä oli sopiva yhdistelmä käytännön vinkkejä ja ajateltavaa. Sisältö oli helppo yhdistää suoraan omaan työarkeen. Toivottavasti jää aikaa pureskella tätä, ratkaisukahveille tuskin pääsen koska olen yksin töissä, mutta toivon että jälkipuinnin oivalluksista tulee kattavat muistiinpanot. Suurimmat oivallukset tarvitaan kuitenkin oman työyhteisön sisällä. Iso kiitos!

”Lohtua ja inspiraatiota” on siis poimittu LaNu-foorumin koulutuspalautteista ja meidän mielestä slogan on nerokas. Toivoisimme kovasti, että tämän palautteen kirjoittaja ilmoittautuisi meille – voimaeläin PiKe-hauki lähtee palkinnoksi! Jos siis kirjoitit ohessa näkyvän viimeisen palautteen, laita viestiä Jarkolle jarkko.rikkila(at)tampere.fi.

Päivän esitykset löytyvät jaetusta Google Drive -kansiosta.

Minkälaisia etäratkaisuja lanu-työssä on käytössä eri kirjastoissa?

Seuraavaksi keskusteltiin PiKe-kirjastojen etänä toteutuneesta lanu-työstä. Vinkkausvideoita on tehty monissa kirjastoissa. Esimerkiksi Sastamalassa videoita tuotettu eri vuosiluokille ja vanhempainiltoihin. Tämä kiinnostikin osallistujia laajasti. Mervi Heikkilä Seinäjoen erityistehtävästä kertoi, että tekstittämisessä voisi olla yhteistyön paikka ja erte voisi mahdollisesti auttaa asian maaliin viemisessä.

Kangasalan kirjastossa on tehty keväällä tiedonhaun opetukseen liittyviä videoita. Tekemisen kautta huomattiin, että videoiden tekninen työstäminen on hidasta sekä kameran edessä puhuminen eroaa aikaisemmin totutusta opetustilanteesta. Rohkaisevaa on, että tähänkin tottuu ja oppii tekemällä! Vinkkausvideoiden tekeminen edellyttää siis osaamista, aikaa, välineitä ja rohkeutta – joka paranee vain tekemällä.

Keskustelussa nousi esille, että vinkkausvideoita voisi tehdä myös valtakunnallisesti, jolloin sisältö hyödyttäisi kaikkia kirjastoja. Näissä haasteena on paikallisuuden ja henkilökohtaisuuden puuttuminen. Erityisesti livenä tapahtuvissa etävinkkauksissa tärkeää on vaikuttavuus, osallisuus ja innostavuus. Yksi tapa luoda vuorovaikutusta on esittää valmis vinkkivideo pienen Teams-alustuksen kanssa, jolloin saadaan luotua yhteys luokkaan. Tällöin toteutettu sisältö nivoutuu tähän päivään ja arkeen. On myös tärkeää, että kirjastonhoitajat ja kirjaston työntekijät tulevat tutuksi kuulijoille ja katselijoille.

Etävinkkausta voi pohjustaa lähettämällä opettajille materiaalia ennakkoon. Lähetettävässä paketissa voi olla esimerkiksi ennakkotehtävä tai kirjalista. Opetussession jälkeen kannattaa kannustaa luokkaa tulemaan lainauskäynnille kirjastoon. Näin on toimittu vaikkapa Lielahden kirjastossa, kertoi Heidi Eriksson. Kirjavalikoiman voi lähettää myös kouluun kirjastoauton mukana.

Keskusteltiin myös markkinoinnista, sen kohdistaminen opettajille on jonkin verran haasteellista. Lisäksi keskusteltiin myös, voitaisiinko tehtyä sisältöjä ja videoita koota esimerkiksi Seinäjoen erityistehtävän toimesta johonkin yhteiseen paikkaan? Etävinkkauspankki tai Vinkkausvideot-tyyppinen konsepti olisi mahdollista toteuttaa palvelumuotoilun keinoin, chatissa kommentoitiinkin.

Seinäjoen erten paikka kentällä

Seinäjoen kaupunginkirjastolle on määritelty lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoa edistävien kirjastopalveluiden valtakunnallinen erityistehtävä. Tärkeää on, että vuoropuhelu Seinäjoen erten ja AKE-alueiden välillä on jatkuvaa, ja ajatuksia vaihdetaan puolin ja toisin. Erten kehityspäällikkö Mervi Heikkilä oli mukana lanu-foorumissamme 10.11. ja myös mukana ratkaisukahveilla kommentoimassa.

Mervin tekemän gallupin mukaan PiKe-alueen lanu-kirjastolaiset kaipaavat erteltä seuraavia asioita, seuraavassa järjestyksessä: kirjavinkkausvideoita eri luokka-asteille, videomateriaalia koulujen vanhempainiltaan, lasten- ja nuortenosastoille jaettavaa materiaalia lukemisesta, nuortenosastolle jaettavaa materiaalia lukemisesta. Tulevaisuudessa olisi tarkoituksena selvittää mahdollisuuksia, miten erte voisi tuottaa kirjastoja hyödyttäviä sisältöä näistä osa-alueista.

Seinäjoen erityistehtävän kotisivut.

Lanu-osaamisen koulutusaiheita vuonna 2021 ja tulevaisuudessa

Ratkaisukahvien lopuksi palattiin vielä lanu-osaamiseen liittyviin koulutustoiveisiin. Mihin liittyen meidän tulisi järjestää koulutusta? Tässä toiveita ja vastauksia kysymykseen. LaNu-tiimi miettii näitä tulevissa kokouksissa ja pohtii yhdessä sopivia toteutusmuotoja. Koulutusten vieminen arkeen voisi olla myös asia, johon voitaisiin tehdä rautalankamalli tai visualisoitu jäsennys. Otamme tämänkin pohdintaan!

  • Esiintymiskoulutusta ja kameran edessä esiintymiseen
  • Vinkkaustörttöilypaja, jossa matalan kynnyksen testailua eri välineillä kannustavassa ilmapiirissä. Jokainen vuorollaan ottaa linjat haltuun, jakaa näyttöä ja muut antaa palautetta ja vinkkejä?
  • Osallistaminen ja esitysten elävöittäminen etävinkkauksissa tai muissa esityksissä: välineet, alustat ja vinkit
  • Lasten ja nuorten kohtaaminen. Oman asenteen ja tunteiden käsittelyyn apua. Mahdolliset yhteistyökumppanit nuorten kanssa toimimiseen: nuorisopalvelut, sosiaalitoimi, koulu jne.
  • Maahanmuuttajat ja monikulttuuriset lanu-palvelut
  • Sanataiteen menetelmät osaksi kirjastokäyntejä (satutunnit, vinkkaukset)
  • Mediakasvatus etänä
  • Celian kanssa tehtävä yhteistyö, vinkkauslistoja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *