Blogi

Takaisin kehittämiskirjastopäivään 13.4. ja demokratiateemaan, mitä opittiin ja mitä seuraavaksi?

Huhtikuun alkupuoliskolla kokoonnuttiin keskustelemaan kirjastojen roolista demokratian ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistämisessä. Teema sinänsä ei ole uusi alalla, kirjastoista kolmantena tilana on puhuttu jo jonkin aikaa ennen kansalaisuutta tukevan roolin nousua viralliseenkin keskusteluun. Tässä blogikirjoituksessa pureudutaan vielä kertauksena päivästä nousseisiin teemoihin ja annetaan eväät jatkoon – nopeallakin aikataululla tulevaan sellaiseen. Päivä nosti agendansa eli Sitra-vetoisen demokratian …

Takaisin kehittämiskirjastopäivään 13.4. ja demokratiateemaan, mitä opittiin ja mitä seuraavaksi? Lue lisää »

Akepike-etäetiketti sai jatkoa! – Aiheena etätyöpajat pienryhmissä

Työpajat ovat tulleet jäädäkseen osaksi AKEPiKen koulutusten toteutustapoja. Erilaisine tehtävänantoineen työpajat syventävät koulutusten puheenvuoro-osuuksien sisältöjä ja tuovat niitä käytännönläheisesti testattavaksi pienessä, joskus tutussakin, porukassa ja ennen kaikkea sovitettavaksi osaksi omaa arkityöskentelyä. Työpajojen pienryhmätyöskentelyn ominaispiirteenä on myös esittäjän ja osallistujan roolien välisen rajan hälventyminen – jokainen työpajaan osallistuja on osaltaan vastuussa pienryhmänsä etenemisestä kohti työpajalle annettua …

Akepike-etäetiketti sai jatkoa! – Aiheena etätyöpajat pienryhmissä Lue lisää »

Kuvituskuva artikkeliin.

Näin tuen itseohjautuvuutta – opas PiKe-kirjastojen esihenkilöille julkaistu

Itseohjautuvuus on sekä työelämän ilmiö että yksilön ominaisuus. Yksilön itseohjautuvuus ilmenee merkittävänä aikaansaavuutena, motivoituneisuutena, aktiivisuutena ja vastuunkantona työssä. Itseohjautuva yksilö on lisäksi innostunut työtään kohtaan ja saa siitä nautintoa. Työelämässä itseohjautuvuus liitetään usein organisaation notkeuteen ja sopeutumiskykyyn muutoksissa. Opas on Tampereen yliopistossa tehdyn pro gradu -tutkielman lopputuotos. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää PiKe:n esihenkilöiden mielikuvia itseohjautuvuudesta …

Näin tuen itseohjautuvuutta – opas PiKe-kirjastojen esihenkilöille julkaistu Lue lisää »