Valmentava mentorointiohjelma käynnistyy PiKe-alueella 2021 – hae mukaan!

Valmentava mentorointiohjelma käynnistyy PiKe-alueella 2021

Vuoden mittaiseen PiKe-alueella etänä toteutettavaan valmentavaan mentorointiohjelmaan haetaan mentoroitavia ja mentoreita. Mentoriohjelmaan voi innostaa kiinnostus jakaa tietoa tai oppia lisää jostakin kirjastotyön osa-alueesta ja aiheesta. Aihepiiri voi olla esimerkiksi esihenkilötyö ja johtaminen, asiakaspalvelutyö, pedagoginen osaaminen, kansainvälinen verkostoituminen tai erilaiset kirjastoalan substanssit, kuten lasten- ja nuortenkirjastotyö tai musiikkikirjastotyö.

Ohjelmaan kuuluu kuusi etänä toteutettavaa yhteistapaamista sekä parien keskinäiset tapaamiset. Ohjelman käynnistävä kick-off -tilaisuus järjestetään torstaina 4.2.2021 klo 12 – 15.

Ilmoittaudu mukaan ohjelmaan 16.1.2021 mennessä tällä lomakkeella.

Mentorointi on kahden ammattilaisen yhteistyösuhde

Suhteen perustana on mentoroitavan, jota usein kutsutaan myös aktoriksi, halu kehittyä ammatissaan. Mentorin ja mentoroitavan tapaamisissa paneudutaan niihin ammattiin liittyviin kysymyksiin, joissa mentoroitava haluaa kehittyä. Mentori tuo keskusteluihin oman osaamisensa, avaa näkökulmia ja tukee mentoroitavaa uuden oppimisessa. Mentoriparit sopivat omat tapaamisensa keskenään. Ohjelmaan kuuluu kuusi etänä toteutettavaa yhteistapaamista. Niissä keskustellaan mentorointiin liittyvistä kokemuksista ja käsitellään valmentavan mentoroinnin ominaispiirteitä. Mentoroitavat ja mentorit keskustelevat myös vertaisryhmissään.

Valmentaja

Ohjelman sisällön on suunnitellut ja yhteistapaamiset vetää pitkänlinjan kirjastolainen, coach, ex-kirjastonjohtaja Kirsti Tuominen.

Mentoriparien muodostaminen

Mentoriparien muodostamisessa pyritään löytämään keskenään sopivat henkilöt, joiden kiinnostuksen kohteet ovat samat. Parien muodostamisessa otetaan huomioon mentoroitavien toiveet ja valitaan mentori, jonka erityisosaaminen ja kokemus vastaa niihin. Parit muodostetaan ennen ohjelman alkua ja valinnoista tiedotetaan valituille ennen ensimmäistä tapaamista. Ohjelmaan osallistuvat mentoriparit sopivat keskenään tapaavatko he kasvokkain vai etänä.

Seitsemän kysymystä ja vastausta mentoroinnista

1. Mitä mentorointi on? – Mentorointi on kahden ammattilaisen yhteistyösuhde, jonka perustana on mentoroitavan, jota usein kutsutaan myös aktoriksi, halu kehittyä ammatissaan.

2. Miksi mentorointiohjelma? – Mentoriohjelma on tapa oppia uutta. Ohjelma luo rakenteen, jolla voidaan tukea alan ammattilista kehittymistä.

3. Kuka voi hakea mentoroitavaksi? – Hae mentorointiohjelmaan, kun haluat oppia uutta ja laajentaa näkemystäsi kirjastoalasta tai kehittyä jonkin osa-alueen taitajana.

4. Kuka voi toimia mentorina? – Mentori voi olla alalla jo pidempään toiminut ammattilainen tai nuorempi alalle äskettäin tullut tekijä, joka on perehtynyt erityisesti johonkin aihepiiriin. Voit siis olla konkari, joka haluaa tukea uutta oppia haluavaa kirjastoammattilaista. Tai voit olla äskettäin valmistunut tai toisaalta alalle tullut osaaja, jolla on uutta oppia ja näkemystä.

5. Miksi kannattaa ryhtyä mentoriksi? – Mentorin ja mentoroitavan suhde on mielenkiintoinen oppimispolku myös mentorille. Mentoroitavan kysymysten kautta pääset katsomaan asioita uudesta näkökulmasta, syntyy oivalluksia ja myös oma osaamisesi kirkastuu.

6. Miksi mentoriohjelmaan kannattaa osallistua? – Sekä mentoroitava että mentori saavat uusia näkökulmia ja oppivat asioita, kun yhteisistä kiinnostuksen kohteista pääsee rauhassa keskustelemaan kollegan kanssa. Työn arjessa on harvoin mahdollista syventyä keskustelemaan luottamuksellisesti ja avoimesti molempia aidosti kiinnostavista asioista. Ohjelmassa tutustuu myös kollegoihin ja verkostoituu samoista asioista kiinnostuneiden kanssa.

7. Mitä mentorointiohjelmaan osallistuminen edellyttää? – Osallistujat sitoutuvat joka toinen kuukausi yhteistapaamiseen parinsa kanssa. Tavata voi joko kasvokkain tai etänä parin sopimuksen mukaan. Keskinäistä tapaamisistaan parit sopivat keskenään.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.