Digihankkeet

Tältä sivulta löydät tietoa digihankkeistamme. Sivulta löytyy linkki Digiä koneeseen-julkaisuun, tietoa Yleisten kirjastojen digihankkeesta ja Digiajokortista.

Digiä koneeseen – mediaosaamisen huoltokirja PiKe-kirjastoille

E-versio: Digiä koneeseen – mediaosaamisen huoltokirja PiKe-kirjastoille.

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueellinen kehittämiskirjasto on toteuttanut huoltokirjan, joka kokoaa yhteen hyödyllistä digitietoa ja käytännön harjoituksia kirjastolaisille. Huoltokirjan sähköinen versio on vapaasti kaikkien käytössä.

Tampereen kaupunginkirjastolla on alueellinen kehittämistehtävä Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueella. Joulukuussa osana alueellista kehittämistyötä julkaistiin Digiä koneeseen – mediaosaamisen huoltokirja PiKe-kirjastoille. Julkaisu on kolmas Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueellisen kehittämiskirjaston julkaisema opas.

Digiä koneeseen -huoltokirjan ideoi ja toteutti PiKe-alueen digitiimi ja kirjoitti digihankkeen koordinaattori Terhi Turkia Tampereen kaupunginkirjastosta.

Olemme kokeneet, että paras tapa lisätä vaikuttavuutta alueellisessa kehittämistyössä on koota tieto, taito ja osaamisen kehittäminen yksiin kansiin. Terhi teki valtavan työn purkaessaan digiasiaa kirjastolaisia kiinnostaviin osiin.  Lisäksi koko digitiimi teki hienoa, kuntarajat ylittävää yhteistyötä etäkanavissa luovia ja rohkeita ratkaisuja säästämättä. Tämä oli hyvä esimerkki yhteistoiminnan lisäämisestä – kirjastolakimme todella toimii, alueellisesta kehittämistehtävästä vastaava koordinaattori Jarkko Rikkilä sanoo.

Digiä koneeseen – mediaosaamisen huoltokirja PiKe-kirjastoille jatkaa aiempien, asiakaspalveluun sekä lasten ja nuorten kirjastotyöhön keskittyneiden oppaiden jalanjäljissä. Huoltokirjasta on hyötyä moneen tarkoitukseen: se käy paitsi käytännön oppaaksi kirjastolaisille, myös materiaaliksi perehdytykseen sekä johtamisen työkaluksi.

Käytännön vinkkejä ja kannustusta kirjastolaisille

Digitaidottomuus on monelle este yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja tiedonsaantiin yhä digitaalisemmaksi muuttuvassa maailmassa.  Kirjastoilla on tärkeä rooli ongelman ratkaisemisessa: asiakkaiden kannustaminen sekä opastaminen monilukutaidon ja digitaitojen pariin on sisäänkirjoitettuna useaan kirjastolain kohtaan.

Digiosaamisen kehittäminen on ollut kahden vuoden ajan myös AKE-työn painopisteenä Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueella. Kirjastojen henkilökunnalle on tarjottu digiajokortti-nimellä kulkevaa digiosaamisen kokonaisuutta, jonka tulee suorittamaan kevääseen 2021 mennessä iso osa alueen työntekijöistä.

Uusi huoltokirja tukee digiajokortin teemoja. Kirjastojen arjessa palvellaan koko enemmän asiakkaita verkon sisältöjen tai laitteiden käytön parissa. Huoltokirjan tarkoituksena on tukea kirjastojen työntekijöitä, innostaa oppimaan lisää sekä tarjota välineitä suunnitteluun, ideointiin ja harjoitteluun. Huoltokirjaa voi hyödyntää yksin tai yhdessä työkavereiden kanssa, ja siinä on paljon myös käytännön harjoituksia, koordinaattori Terhi Turkia sanoo.

Digiä koneeseen – mediaosaamisen huoltokirja PiKe-kirjastoille jaetaan painettuna oppaana kaikille PiKe-kirjastojen työntekijöille. Lisäksi siitä on julkaistu sähköinen versio, joka on valtakunnallisesti kaikkien kirjastolaisten ja muiden aiheesta kiinnostuneiden hyödynnettävissä.

E-versio: Digiä koneeseen – mediaosaamisen huoltokirja PiKe-kirjastoille.

Yleisten kirjastojen digihanke

PiKe-alueen digihanke on päättynyt 30.9.2020 – tutustu tällä sivulla, mitä hankkeessa on tehty!

Yleisten kirjastojen digihanke on jokaisella kehittämiskirjastoalueella toteutettava hanke, jolle on myönnetty erillisrahoitus. Hankkeen tavoitteena on henkilöstön digineuvontaosaamisen kehittäminen sekä AUTA-hankkeen toimintamallin vahvistaminen kirjastoissa.

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueella digihanke kohdistuu pieniin kuntiin, joissa on alle 5000 asukasta. Tällaisia kuntia on kehittämiskirjastoalueella yhteensä 21. Jokaisella AKE-alueella hankkeeseen on palkattu hanketyöntekijä.
PiKe-alueen digihanketta hoitaa koordinaattorin nimikkeellä Terhi Turkia.

Sähköposti: terhi.turkia(at)tampere.fi

Digihankkeen artikkelit ja materiaalit:

PiKe-digihelppi

Digiajokortti

Digiajokortin suorittaminen on päättynyt 30.4.2021. Digiajokortin sivut löydät tämän linkin takaa.

Digiajokortti on henkilöstön digiosaamisen opintokokonaisuus, joka antaa perustaidot digiopastamiseen. Sen sai valmiiksi suorittamalla pakollisen osion A ja valitsemalla vähintään yhden valinnaisen osion.

Digiajokortin loppuraportin löydät tästä ja lyhennetyn blogitekstin tästä.