PiKe-reportaasi: Tampereen kotipalvelut vertaiskehittämässä

Tampereen kaupunginkirjaston Kirjaston kotipalvelut -osasto teki toukokuussa kevätretken Helsingin Koti- ja palvelukirjastoon. Se sijaitsee pääkirjastossa Pasilassa. Saimme kuulla, että Pasilan kirjasto tulee säilymään pääkirjastona keskuskirjasto Oodin valmistumisen jälkeenkin.

Helsingin Koti- ja palvelukirjastoyksikkö tuottaa saavutettavia kirjastopalveluita tarjoamalla kirjaston kotipalvelua sekä palvelemalla ikäihmisten palvelukeskuksissa ja sairaaloissa. Palvelupisteitä on 10. Yhteistyötä tehdään lisäksi kolmen sairaalan kanssa. Koti- ja palvelukirjaston strategisia tavoitteita ovat lukemisen ja monilukutaidon edistäminen, kumppanuuksien luominen, palvelujen markkinointi ja työn mielekkyyden lisääminen työprosesseja uusimalla.

kotipalvelut2

Palvelukonseptit

Palvelukokonaisuuksia on kolme:
1) Potilaskirjastopalvelut
2) Kirjaston kotipalvelut
3) Kirjaston palvelukeskusyhteistyö

Esimerkiksi palvelukeskusyhteistyötä on selkiytetty huomioimaan paremmin sellaisia ikäihmisten palvelukeskuksia ja kaupunginosia, joissa kirjastolla ei ole kiinteää palvelupistettä.

Palvelutalo-/ hoivakotiyhteistyötä on tiivistetty tarjoamalla joko kiinteää kirjaston palvelupistettä palvelukeskukseen tai yhteisölainapainotteista palvelukeskusyhteistyötä. Yhteiskehittämisen hengessä ikäihmisille on järjestetty tapahtumia, kuten Toivoa kirjallisuudesta runopaja, Pride-päivä ja hyvinvointimessut.

Kotikirjasto palvelee helsinkiläisiä, jotka eivät esimerkiksi sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi voi itse asioida kirjastossa. Kirjaston kotipalvelu toimittaa aineistoa neljän viikon välein asiakkaan kotiovelle.

kotipalvelut3

Toiminnan kehittäminen

Toimintaa on kehitetty erilaisin kokeiluin. Kirjaston palveluohjausta kotiin -kokeilussa tavoitteena oli kehittää yhteistyömalli Helsingin kaupungin kotihoidon ja kirjaston välille. Kokeilussa geronomikoulutuksen saanut henkilö teki yhdessä kotihoidon hoitajan kanssa kotikäyntejä. Kotikäyntien tarkoituksena oli kokonaisvaltaisen palveluohjauksen ohella kertoa kirjaston monipuolisista palveluista. Luokse -kokeilussa selvitettiin mm. millaista digineuvontaa Kotikirjaston asiakkaat tarvitsevat.

Osaamista jaetaan yli hallintorajojen mm. osallistumalla alueellisten verkostojen toimintaan. Koti- ja palvelukirjastolta on edustaja sosiaali- ja terveyspuolen Kulttuurisen vanhustyön aluetyöryhmässä sekä kaupunginkirjaston Senioriteemaryhmässä. Teemaryhmä on mm. tehnyt selkokielisen ikäihmisille suunnatun palveluesitteen Kirjasto kaiken ikää.

Oli mukava vaihtaa ajatuksia Helsingin kollegoiden kanssa. Retki oli oikein onnistunut ja ajatuksia herättävä!

Teksti: Kirjastonhoitaja Heidi Ollikainen, kirjaston kotipalvelut
Tampereen kaupunginkirjasto

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.