Mistä PiKe-kirjastolainen innostuu? Lyhyt katsaus luottamukseen, empatiaan ja yhteisiin arvoihin

Innostus Pirkanmaan ja Keski-Suomen kirjastoissa kumpuaa esimerkiksi asiakkaista, kollegoista, työn monipuolisuudesta, löytämisen riemun näkemisestä ja vahvoista yhteisistä arvoista. Kirjastovierailujen yhteydessä olemme kartoittaneet asioita, jotka kirjastotyössä pikeläisiä innostavat.

Asiakas on meille innostuksen ja tekemisen moottori, kirjastotyön ydin.

Asiakkaiden kohtaaminen, pienissä kirjastoissa myös asiakkaiden henkilökohtainenkin tunteminen on tärkeä osa asiakaspalvelutyötä. Kirjastoissa korostettiin sitä, että tietynlainen rakkaus asiakkaiden kohtaamiseen yhdistää meitä kaikkia.

Innostuksen voi nähdä kuitenkin erittäin vahvasti kumpuavan myös sisäisistä asiakkuuksista. Työyhteisön yhteishenki ja luottamuksen kulttuuri innostavat päivittäistä työtä. Yhteistyö muiden kirjastojen ja kirjastolaisten kanssa sekä hierarkian vähäisyys ovat positiivisesti työhön vaikuttavia asioita. Tässä on hyviä huomioita myös PiKe-kehittämistyömme kannalta.

Kirjastotyö on maailman paras työ, koska siinä pääsee tekemään monenlaista.

Työn monipuolisuus ja monimuotoisuus korostuu innostavana tekijänä. Laajasti ajatellaan, että työn monipuolisuus rikastaa työtä.

Kokeilukulttuuri ja We can do it! -asenne innostaa. Sisältöjen avaaminen ja suosittelujen antaminen asiakkaalle kehittävät monesti asiakkaiden lisäksi siis omaa henkilökohtaista motivaatiota.

Erityisen hienoja asioita ovat epäilevien asiakkaiden innostaminen lukemaan, kuuntelemaan tai katselemaan uutta sisältöä. Aineiston suositteleminen ja vinkkaaminen asiakaspalvelussa johtaa parhaimmillaan siihen, että näkee itsekin asiakkaan innostuksen ja uuden oivaltamisen ja löytämisen riemun.

Kysymys on vahvasti tunteesta ja empatiasta.

Asiakkuuksien ja työn monipuolisuuden lisäksi kirjastoissa nousi esille teemoja, joiden rooli innostuksen lähteenä on enemmän tai vähemmän paikallinen.

Näitä ovat esimerkiksi uudet kirjastotilat, positiivisen palautteen saaminen, onnistuneiden muutosten läpiviennit ja ylipäätään aktiivisen kirjastotoiminnan järjestäminen. Sosiaalisen median kautta tapahtuvan yhteisöllisyyden luominen ja uusien asiakkuuksien solmiminen ja kirjastokorttien tekeminen innostavat.

Meillä on yhteisiä arvoja, joiden takia kirjastotyöstä innostutaan päivästä toiseen.

Yhteistyöllä tehtävä kulttuurityö, työn tekeminen tärkeän asian puolesta, kirjaston monimerkityksisyys, ihmisten elämään vaikuttaminen ja yhteiskunnallisten ongelmien ehkäiseminen ovat yhteisiä arvoja. Lisäksi meitä innostavat tiedon välittäminen ja Kuhmoisten kirjaston Sohvin terävin sanoin: Yhteinen rakkaus sivistykseen ja kulttuuriin.

Näillä eteenpäin!

innostus

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.