Laitteet, digiopastaminen ja e-aineistojen markkinointi puhuttivat etäkahveilla

Laitteet, digiopastaminen ja e-aineistojen markkinointi etäkahvien puheenaiheina

Digi-PiKe – etäkahveilla oli mukana reilu osanottajajoukko ympäri Pirkanmaata ja Keski-Suomea. Parhaillaan mukana oli yli 50 osanottajaa.

Aluksi käytiin läpi tulevan vuoden hankkeen rakennetta ja koulutustarjontaa, johon oltiin tyytyväisiä. Suunnitelmat konkreettisista oppimispajoista koettiin hyviksi.
Tämän jälkeen keskusteltiin yleisesti siitä, miltä hanke vaikuttaa ja mitä ajatuksia ja toiveita se herättää. Digitaalisuus ja asiakaspalvelu -teemaan liittyvistä asioista myös keskusteltiin ahkerasti.

Keskustelun aikana isoina teemoina käsiteltiin laiteosaamista, digiopastamista ja e-aineistojen markkinointia. Chat-palvelun kokemuksista keskusteltiin myös vilkkaasti.

Laitteet ja tekniikka – opitaan ja kokeillaan uutta

Uusien laitteiden käyttöön ja tutustumiseen kaipailtiin koulutusta. Kirjastoissa tarvitaan taitoja siihen, miten opastaa ja miten käyttää erilaisia laitteita työssä. Laitteilla tässä tarkoitettiin esimerkiksi tabletteja eri käyttötarkoituksiin ja pelikonsoleita. Uuteen tekniikkaan halutaan päästä tutustumaan ja testailemaan tekniikkaa. Tästä esimerkkinä ovat yeti-tabletit eli jättitabletit, sanomalehtitabletit, virtuaalilasit ja aistihuoneet. Laitteita olisi hyvä hankkia demottavaksi ja tähän leasing-sopimukset voivat olla hyvä vaihtoehto.

VR-laseja onkin jo kirjastoihin hankittu, esimerkiksi Valkeakoskella on rakenneltu VR-pelihuone. Valkeakoskella on myös ollut hyviä kokemuksia nuorten peli-iltojen järjestämisestä yhteistyössä 4H:n ja seurakunnan kanssa.

Digiopastamista – omat taidot ja yhteistyökuviot

Etäkahveilla keskusteltiin digiopastamisesta ja erilaisista yhteistyökuvioista digineuvonnan järjestämisessä. Digitaaliset palvelut muuttuvat jatkuvasti ja asiakkaamme käyttävät erilaisia alustoja. Digiopastamisessa onkin tärkeää miettiä asiakkaan kanssa yhdessä ratkaisuja ongelmiin. Digiopastustilanteissa esiin nousee myös kysymykset siitä, mitä voimme opastaa. Usein asiakkaat haluavat vastauksia nopeasti. Kysymyksiä saattaa tulla niin lentolipuista kuin pankkiasioinnista – joten digitaitoja tarvitaan kirjastoissa.

Erilaista yhteistyötä digiopastamisessa on jo tehty monessa paikkaa eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä on tehty vapaaehtoisten kanssa muun muassa Mukanetin, vapaaehtoisyhdistys Rönsyn ja eri kansalaisjärjestöjen kanssa (näissä yhteyksissä on hyvä huomioida mahdolliset poliittiset kytkökset). Espoossa yhteishanketta on käynnistelty työväenopiston, Enter ry:n, kaupungin asiointipisteen ja 4H:n kanssa. Lisäksi Opastusta saa kirjastoissa ajanvarauksella tai ilman. Datanomiharjoittelijat ja kirjaston Pajan työntekijät ovat isossa roolissa opastamisessa. Jyväskylässä puolestaan datanomiharjoittelijat “Datataiturit” päivystävät kirjaston tiloissa. Työnjaollisesti on sovittu, että kirjaston palveluissa neuvoo kirjaston henkilökunta.

E-aineistojen markkinointi – vinkkejä markkinointiin

Etäkahveilla puhuttiin lopuksi siitä, että e-aineistojen markkinointi ja esille tuominen vaatii sitkeyttä. Vinkkejä markkinointia varten löytyi keskustelun lomassa mukavasti. Markkinoinnissa voidaan hyödyntää julisteita, verkkokirjastopäätteille voi laittaa mainoksia, jakaa kirjanmerkkejä ja somessa voi markkinoida. On myös tärkeää, että e-aineistot olisivat kaikilla kunnilla käytössä ja niihin myös resursoidaan rahaa. Me kehittämiskirjastossa tulemme kokoamaan hyviä käytäntöjä yhteen vuoden mittaan. Tavoitteena on lisäksi, että hankkeen loppujulkaisu sisältää paljon hyviä vinkkejä elektronisten sisältöjen esiin nostamiseen.

Pirkanmaan kirjastojen vuosittain järjestettävissä PIKI-päivissä on tehty paljon e-aineistojen markkinointia. Aiheena on ollut esimerkiksi Naxos-palveluiden esittely, jolloin koko PIKI-mainosti yhdessä musiikkipalvelua ja opasti sen käytössä. Toisen PIKI-päivän aiheena oli LM-tietopalvelun aineistot, jotka olivat vapaasti käytössä koko maakunnassa.

Vinkki loppuun Chatistä:
PIKI:n Chat koulutuksista, muun muassa asiaa tietoturvasta, löytyy ohjeita PIKI- extrassa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.