Mitkä asiat vaativat kehittämistä? Yhteenvetoa tammi-helmikuun kirjastokiertueelta

Kierrämme Sallan kanssa kaikki Pirkanmaa-Keski-Suomen -kirjastot tänä vuonna. Olemme tehneet nyt kaksi matkaa Keski-Suomeen ja vierailleet yhteensä 9 kirjastossa. Kysymme jokaiselta kirjastolta kolme kysymystä.

 1. Mikä on teidän juttu?
 2. Mitkä asiat vaativat kehittämistä?
 3. Mikä kirjastotyössä innostaa?

Tässä seuraavassa yhteenvetoa tähän mennessä esiin nousseista asioista liittyen kehittämisen kohteisiin. Vedin huomioita yhteen kokoavien otsikoiden alle.

Muut taidot ja koulutukset

 • Projektien hakemusten laatiminen ja kirjoittaminen
 • Skype-koulutukset ja verkkomuotoisuus on hyvä
 • Arkistointikoulutusta, eli minkälaisia asioita säilytetään kirjaston toiminnasta

Tilat

 • Avoin kirjasto ja omatoimikirjaston toteuttaminen meidän kirjastossa
 • Tilamuutokset kirjastotilassa eli siihen suunta, että tilat mahdollistavat monimuotoisemman kirjastonkäytön nyt ja tulevaisuudessa
 • Omatoimiaukiolon sujuvien käytäntöjen jakaminen ja muiden kokemuksista oppiminen
 • Tilojen muokattavuus vaatisi parannuksia

Asiakaspalvelu

 • Asiakaspalvelun jalkauttaminen, miten otan uuden aktiivisen roolin
 • Asiakaspalvelukoulutusta
 • Erilaisten asiakkaiden kohtaaminen

Yhteistyö ja kumppanuudet

 • Luonnollisen ja hyvän kouluyhteistyön syventäminen ja kehittäminen
 • Kirjaston resurssit henkilöstön ja aineiston suhteen tiukilla, miten tulevaisuudessa?
 • Kirjastonhoitaja vastaa kirjaston toiminnasta ja kehittämisestä yksin
 • Vuorovaikutteisten tapahtumakonseptien kehittäminen, ylipäätään tapahtumien järjestäminen
 • Pieni organisaatio on haavoittuvainen, tilanne on mikä on, esimerkiksi sairastumistapauksissa vaikeaa

Tehokas kokoelmatyö

 • Kokoelmatyöosaamisen kehittäminen eri substansseista, esim. lasten aineisto tai musiikki
 • Luettelointiosaaminen, muuttuneet luettelointikäytännöt
 • Poistojen tekeminen eri substansseista
 • Luettelointi, RDA-tematiikka, myös muut puolet kiinnostavat, kuka hoitaa?
 • Musiikkikirjastotyö, luettelointiasiat, tapahtumakonseptien luominen

Sisältöjen avaaminen

 • Kirjavinkkauspiiri pyöri aikuisille, keskustelua viimeksi luetuista kirjoista ja niiden ympärillä
 • Alakoululaisille lisää vinkkausta ja tiedonhaun opetusta
 • Kirjastopedagogiikan taitojen opetusta
 • Aikuisten aineistojen sisältökoulutusta tarvitaan
 • Sisältöpainotteinen lukemisen edistäminen tärkeää
 • Aineistojen suosittelu, miten suosittelen, koska oma osaaminen rajallista mutta pienessä kunnasssa tuttujen asiakkaiden odotukset korkealla

Viestintä, visuaalisuus ja työasut

 • Kirjastotilan opasteet ja visuaalisuuden miettiminen, miten tehdään meillä uudet opasteet?
 • Nimikyltit käytössä nyt, mikä on next step, miten toteutetaan kirjaston työasusteet?
 • Viestintäyhteistyö, e-aineistojen markkinointimateriaalien jakaminen alueelle synkronoitava, lisäksi hyödyt muiden tekemistä jutuista – nyt tehdään paljon itse mainoksia ja muita julisteita yms.

Työyhteisötaidot

 • Johtaminen ja esimiestyö, vaatii keskustelua ja sparrausta sekä epämuodollisia kokoontumisia, mutta myös ammatillisia työkaluja ja jatkuvasti uudistuvan työlainsäädännön ja menetelmien osalta
 • Työnjaon muokkaaminen, organisointi ja johtamisen uudet tuulet, delegointi
 • Pienissä kirjastoissa henkinen tuki vertaisryhmistä olisi tärkeää

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.