Shokkiuutinen! Harvinainen kirja löytyi kirjastosta

Luet parhaimillaan 0 vastausketjuja
 • Julkaisija
  Artikkelit
  • #28266 Vastaa
   Hanna Martikainen

   Kirjastotiloja on avattu asiakkaille ja kokoelmia pienennetty. Osa kokoelmasta siirretään sivuun tiivishyllyihin tai varastoihin, kun tilaa raivataan ihmisille. Uusien tilojen neliöt mietitään tarkkaan ja uusissakin kirjastoissa saatetaan joutua tiivistämään kokoelmat esim. tiivishyllyihin jo aloitusvaiheessa. Kirjastot kuitenkin varastoivat aineistoaan edelleen merkittäviä määriä. Kirajston kokoelman tulisi olla uusiutuvan lisäksi myös monipuolinen ja syvä.

   Varastokokoelmien ja muiden kirjastotilassa huonommin näkyvien kokoelmien vaikuttavuuden arviointi on hankalaa, koska aineisto ei tosiaan ole näkyvissä eivätkä asiakkaat aina löydä heitä kiinnostavaa aineistoa. Ongelmaa pahentaa ainakin Jyväskylässä se, että usein vanhempi aineisto voi peräisin luettelokorttiajalta tai ajalta, jolloin järjestelmää käytettiin vain lainausvalvontaan. Jos takautuvaa luettelointia ei ole tehty, aineisto voi olla kuvailutasoltaan heikompaa, ja tällöin  myös metatietojen hyödyntäminen aineiston esittelyssä on vaikeampaa.

   Varmuuden vuoksi varastoiminen on arjen päätöksenteossa helpompaa, kuin viimeisen niteen poistaminen. Kun tietoa varastoaineiston todellisesta käyttöpotentiaalista ei ole, on usein myös helppo perustella laajaa varastointia siten, että kyllä niteen vielä joskus joku tarvitsija löytää.

   Ei-aktiivisen kokoelman arviointiin ja aktivointiin tarvitaan uudistuvia, luotettavia menetelmiä. Arviointimenetelmien avulla voidaan päästä tilanteeseen, jossa sekä huomioidaan kokoelman syvyys että hyväksytään sen, että kaikkea varastoitua ei koskaan tarvita siinä määrin, että sitä tulisi omassa kunnassa säilyttää.

   Jyväskylän tasolla hankkeen tavoitteena on arvioida ei-aktiivisen kokoelmamme ydin, jonka säilytys Jyväskylässä turvataan kulttuuritilojen muutoksiin (Jyväskylän sydän) liittyvässä tilaneliöiden karsimisessa ja jonka tilatarve voidaan viedä eteenpäin päättäjätasolle hyväksyttäväksi.

    

   Shokkiuutinen! Harvinainen kirja löytyi kirjastosta -hankkeella on kaksi päätavoitetta:

   • Päivittää varastokokoelmien ja muiden ei-aktiivisten kokoelmien arviointimenetelmät nykyistä kirjastotoimintaa vastaaviksi. Tavoitteena on ei-aktiivisen kokoelman ytimen löytäminen, kokoelman syvyyden turvaaminen ja “varmuuden vuoksi” -varastoimisen lopettaminen. Painotus on laadullisessa arvioinnissa.
   • Kehittää menetelmiä, miten ei-aktiivinen kokoelma (etävarastot, omat varastot, tiivishyllyt jne.) saadaan näkyvämmäksi ja helpommin käytettäväksi kirjastotilassa.
    1. Esittely: ei-aktiivisten kokoelmien virtuaalisen esittelyn mahdollisuudet kirjastotilassa e-aineistoista oppia ammentaen (verkkokirjasto, uudet sovellukset), fyysiset esittelytilat erikokoisissa kirjastoissa, brändäys.
    2. Asiakaspalvelun ja palveluviestinnän parantaminen: varmistetaan, että palveluprosessi on kunnossa, että bongatun aineiston käyttöön saaminen on mahdollisimman helppoa, nopeaa ja esteetöntä ja että kokemus asioinnista on positiviinen.
Luet parhaimillaan 0 vastausketjuja
Vastaa aiheeseen: Shokkiuutinen! Harvinainen kirja löytyi kirjastosta
Tietosi: